NRK Meny
Normal

– Viktig kontrakt i vanskelige tider

Aibel i Norge er tildelt kontrakten for anleggsarbeid og landanlegg for strømforsyning til Johan Sverdrup-feltet.

Aibel i Haugesund

Atter en Sverdrup-kontrakt til et norsk selskap. Aibel får en av kontraktene knyttet til strømforsyninga til Johan Sverdrup-feltet.

Foto: Øyvind Sætre / Aibel

Kontrakten har en samlet verdi på rundt 600 millioner kroner.

Forprosjektering skal gjøres ved kontoret i Oslo, mens anleggs- og byggearbeidene skal ledes fra byggeplass på Haugsneset ved Kårstø.

Arbeidet starter umiddelbart og vil i startfasen engasjere cirka 60 personer. Arbeidet skal være ferdig i september 2018.

Kabler fra Kårstø

Oppdraget består i å bygge omformerstasjonen og pumpestasjonen med alt nødvendig utstyr. I tillegg skal det legges cirka fire kilometer med vekselstrømskabler samt fiberoptiske kabler fra tilkoplingspunktet på Kårstø og fram til omformerstasjonen på Haugsneset.

Johan Sverdrup

Oljefeltet Johan Sverdrup skal drives med kraft fra land.

Foto: Statoil

– Vi leverte nylig vår første konverteringsplattform for vindenergi til Tyskland og har tidligere hatt store konverteringsjobber på Troll-plattformen. For oss er dette derfor et viktig og naturlig fortsettelse som befester vår posisjon også innenfor dette fagfeltet, sier Jan Skogseth, konsernsjef i Aibel.

Det har vært flere kuttrunder i Aibel som i andre leverandørbedrifter.

– Dagens kontraktstildeling er et viktig tilskudd i en krevende tid for norsk leverandørindustri, sier kommunikasjonsdirektør i Aibel, Bjørg Sandal.

Aibel har tidligere blitt tildelt gigantkontrakten for bygging av dekket til boreplattformen på Johan Sverdrup.

Jan Skogseth

Jan Skogseth er konsernsjef i Aibel

Foto: Aibel

Aibel har knyttet til seg Norconsult og Veidekke for å sikre kompetanse innen alle aktuelle fagområder.

– God nyhet i krevende tid

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) er glad for at atter en kontrakt går til en norsk bedrift.

– At Aibel vinner denne kontrakten er en god nyhet i en krevende tid for næringen. Sverdrup-utbyggingen er Norges største industriprosjekt på tiår, sier Lien.

Store deler av arbeidet skal utføres av arbeidere på Aibels verft i Haugesund.

– Kontraktstildelingen er nok et bevis på hvor viktig det er for norske arbeidsplasser at prosjektet er i rute, sier olje- og energiministeren.

Tord Lien

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) er fornøyd over at nok en Sverdrup-kontrakt skal utføres av arbeidere i Norge.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Drives med kraft fra land

Denne kontrakten er den siste av de tre store kontraktene som utgjør strømforsyningsprosjektet fra land.

Første kontrakt er allerede tildelt ABB i Norge for levering av omformerutstyr til stigerørsplattformen på feltsenteret og til Haugsneset. Kontrakt nummer to ble tildelt ABB i Sverige, for fabrikasjon og installasjon av to 200 kilometer lange høyspentkabler fra Haugsneset til Johan Sverdrup-feltet.

Oljefeltet skal drives med kraft fra land fra produksjonsstart sent i 2019.

Den første fasen i utbyggingen av Johan Sverdrup vil også legge til rette for en kraft fra land løsning for en full utbygging av Johan Sverdrup samt øvrige felt på Utsirahøyden innen 2022.