Hopp til innhold

Lavere livskvalitet for vindkraftnaboer: Lillian sliter med søvn og migrene

Livskvaliteten for beboerne rundt vindkraftanlegget i Tysvær er blitt dårligere på to år. Lillian Soma Øvregård mener vindturbinene har skyld i at hennes livskvalitet er svekket.

Lillian Soma Øvregård har vindparken rett utenfor stuevinduet

Lillian Soma Øvregård har vindparken rett utenfor stuevinduet.

Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

– Det er grusomt. Det blir nesten ikke søvn på grunn av støyen, sier Lillian Soma Øvregård.

Hun og familien bor i Hervik i Tysvær. Et steinkast fra eiendommen deres er det bygget et vindkraftanlegg.

– Jeg har slitt med voldsom migrene etter vindparken kom, sier Øvregård.

Hun sier hun har hatt plager med migrene i mange år. Men migrenen har blitt mye verre, og Lillian må nå gå på sterke medisiner hver dag.

En fersk undersøkelse er sendt ut til 258 innbyggere. 140 har svart. De aller fleste melder om god helse og livskvalitet. Samtidig viser svarene et fall i livskvaliteten siden 2021.

Vindturbinene i Tysvær ble tatt i bruk i desember 2021.

Dette skjer samtidig som livskvaliteten blant folk på landsbasis har gått opp. Det samme har den hos beboere i like store kommuner som Tysvær.

I undersøkelsen svarte 79 prosent av de spurte at de var tilfreds med livskvaliteten i 2021. I 2023 var prosentandelen gått ned til 69 prosent.

Det er under landsgjennomsnittet på 71 prosent.

Rapporten viser at nesten halvparten av de fastboende er plaget av støy fra turbinene. 44 prosent er plaget av å se dem fra eiendommen.

4 av 10 sliter med søvnproblemer. 35 prosent har muskulære problemer.

– Jeg er ikke overrasket over at folk har helseutfordringer på grunn av vindparken. Men jeg det kom som et sjokk at det er så mange, sier Øvregård.

Lillian Soma Øvregård.

Lillian Soma Øvregård sliter blant annet med søvn.

Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

NRK har også snakket med flere andre beboere i området som klager over ulike helseplager de mener kommer som følge av vindparken.

Etablering av vindparker har skapt misnøye flere steder i landet.

Ny støymåling

Det er Tysvær kommune som har bestilt den ferske rapporten. Kommunen er glad for at den er gjennomført. De er likevel ikke fornøyd med at så mange sier de sliter med helseplager.

– Vi tar svarene om helseplager i rapporten alvorlig. Og det har vi gjort fra dag én, sier kommunalsjef for Teknisk og næring i Tysvær, Asbjørn Moe.

Asbjørn Moe, kommunalsjef for Teknisk avdeling i Tysvær.

Asbjørn Moe, kommunalsjef for Teknisk og næring i Tysvær.

Foto: Tysvær kommune

Kommunen har nå gitt pålegg om målinger av støy på noen adresser nær vindparken.

– Målingene pågår nå og skal blant annet se om det er noen sammenheng mellom meteorologiske målinger og støyen, sier Moe.

Svarene vil trolig foreligge en gang senere i vår.

– Interessante svar

Ledelsen i Tysvær vindpark mener rapporten er veldig interessant.

Først og fremst vil jeg si at det er gledelig å lese at folk i området rapporterer om god livskvalitet, fysisk og psykisk helse og at disse tallene ligger på eller over landsgjennomsnittet, sier daglig leder, Leon Eliassen Notevich.

Men hva tenker du om at livskvaliteten blant beboerne har gått ned fra 2021?

Resultatene fra undersøkelsen viser at det har vært en liten økning i andelen som sier de er lite tilfredse med egen livskvalitet. Forfatterne av rapporten peker på at de ikke vet noe om årsak og virkning blant de som rapporterer om helseulemper, og at feilmarginene er høye, sier Notevich.

Leon Eliassen Notkevich, daglig leder i Tysvær vindpark

Leon Eliassen Notkevich, daglig leder i Tysvær vindpark.

Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Han mener resultatene vanskelig kan forklares på en enkel måte.

– Og undersøkelsen viser at det er en sammenheng mellom holdninger til vindparken og i hvor stor grad man er plaget, sier den daglige lederen.

Tas på alvor

Leon Notevich sier likevel at Tysvær vindpark tar alle plager alvorlig. Han trekker frem at det er folk med helseplager fra før, som opplever plager oftere enn tilsvarende grupper andre steder i landet.

Derfor har Tysvær vindpark over flere år gjennomført omfattende målinger både i vindparken og ved mottakere, samt samler inn tilbakemeldinger fra beboere. På denne måten håper vi å finne ut hva som forårsaker plagene, og hva som eventuelt kan gjøres med dette, sier han.

Tysvær vindpark ønsker kommunens uavhengige målinger velkommen. Målinger gjennomført de siste årene, viser at støynivåene er innenfor konsesjonsvilkårene.

Ikke nok forskning

Folkehelseinstituttet laget i 2022 en kunnskapsoppdatering om støy fra vindturbiner og hvilke virkninger denne hadde på helsa til folk.

Men den konkluderer med at det ikke ennå er nok forskning på området i Norge.

Seniorforsker Gunn Marit Aasvang skriver i en e-post til NRK at enkelte studier rapporterer om redusert livskvalitet for naboer etter at vindkraftanlegg er satt i drift. Det er likevel få studier som har undersøkt sammenhengen mellom støy fra vindturbiner og mental helse.

Gunn Marit Aasvang

Seniorforsker Gunn Marit Aasvang ved avdeling for luftkvalitet og støy, FHI.

Foto: Hanne Tharaldsen / Nasjonalt folkehelseinstitutt

Og det er ingen holdepunkter for en sammenheng mellom støynivå fra vindturbiner og verken mental helse eller livskvalitet, skriver Aasvang.

Hun trekker også frem sammenhengen mellom holdninger og plager.

Det er holdepunkter for at individuelle faktorer, som blant annet holdninger til vindkraftverk og støysensitivitet, spiller en viktigere rolle enn selve støynivået med hensyn til opplevde plager for naboer til vindkraftanlegg.

– Forstår det er plagsomt

Regjeringen anser utbygging av vindkraft som viktig, men innser at støyen kan være slitsom.

Støy fra vindturbiner kan være plagsomt for naboer og andre som oppholder seg i nærheten av vindkraftverket. Støy og eventuelle virkninger støyen vil ha, utredes og vurderes alltid som en del av konsesjonsbehandlingen av vindkraftverk, skriver statssekretær Elisabeth Sæther (Ap) i Energidepartementet i en e-post til NRK.

Statssekretær Elisabeth Sæther (Ap) i Olje- og energidepartementet

Statssekretær Elisabeth Sæther (Ap).

Foto: Bård Nafstad / NRK

Hun opplyser at NVE og Energidepartementet stiller krav knyttet til støy i vindkraftkonsesjoner. Den anbefalte grenseverdien for støy fra vindkraftverk fastsettes av Klima- og miljødepartementet.

Dersom det er mistanke om at støykrav eller andre vilkår gitt i konsesjonene ikke overholdes, følges dette opp av NVEs tilsynsvirksomhet, sier Sæther.

Vurderer å selge huset

For Lillian er plagene så omfattende at hun og familien prøver å reise bort så ofte de kan.

– Og hadde vi hatt vår egen hytte, hadde vi nok reist enda mer, sier hun.

Familien har flere ganger vurdert om de skal flytte.

– Men så vet vi jo ikke hvor mye penger vi får for denne eiendommen nå. Dessuten går sønnen vår på ni på skole her. Og han trives veldig godt. Vi trives også i nabolaget. Det er støyen som ødelegger, sier Lillian Soma Øvregård.

Hei!

Har du innspill til denne saken? Eller kanskje du har tips til andre saker? Send meg gjerne en e-post!