NRK Meny
Normal

Nå er det fylkesflertall for bybane

Det er nå politisk flertall for bybane i fylkestinget i Rogaland. Rune Tvedt (SV) tror spørsmålet kan bli behandlet på nytt.

Bybane i Sola sentrum

Spørsmålet om bybane eller bussvei er kollektivfremtiden i Sandnes, Sola og Stavanger, har preget lokalpolitikken i lang tid. Bildet er en illustrasjon av bybanen slik den kan se ut i Sola.

Foto: Bybanekontoret

– Jeg oppfatter ikke dette som en omkamp. Det har skjedd endringer i signalene fra regjeringen. De signalene tar vi på alvor, også ser vi på om ikke dette åpner for en bybaneløsning, sier Rune Tvedt (SV).

Selv om fylkespolitikerne i fjor gikk for bussvei på Nord-Jæren – med én stemmes overvekt – ville en ny votering i dag gitt flertall for bybane.

Fride Solbakken

Fride Solbakken.

Foto: Ingvald Nordmark / NRK

Den tidligere arbeiderpartipolitikeren Fride Solbakken bekrefter at hun vil stemme for bybanekonseptet hvis saken blir tatt opp til ny behandling. Samtidig bekrefter Tvedt at SV arbeider for at fylkespolitikerne skal stemme over bybanespørsmålet på nytt.

Stavanger for bybane for to uker siden

Tvedt mener det vil komme flere anledninger – allerede i inneværende periode.

For knappe to uker siden vedtok flertallet i formannskapet i Stavanger, i en høring om fylkesveier og riksveier, at hovedtraseen for kollektivtrafikk mellom Sandnes, Stavanger og Forus bør være bybane.

Høringen kan være anledningen Rune Tvedt og bybanetilhengerne i fylkestinget har ventet på.

– I sitt høringssvar anbefalte Stavanger kommune nok en gang bybane. Når denne planen kommer til behandling i fylkestinget, må vi se om det ikke er naturlig å ta med et spørsmål om hvordan det står med bybaneløsning også i fylkestinget, sier Tvedt.

Meldte seg ut av Ap

I dag bekrefter også Fride Solbakken at hun vil si ja til bybane dersom hun får sjansen igjen. Solbakken sitter i dag som uavhengig representant i fylket.

I fjor stemte hun lojalt – for bussvei – sammen med Arbeiderpartiets fylkestingsgruppe. Men mot sin egen overbevisning.

Det vil hun ikke gjøre igjen.

Solbakken meldte seg ut av Stavanger Arbeiderparti etter det interne bråket i fjor. Hun fikk senere valget mellom å melde seg inn igjen i Stavanger Arbeiderparti eller å stille som uavhengig representant i fylkestinget. Hun valgte det siste, og føler seg dermed ikke lenger bundet av Arbeiderpartiets syn på saken.

– Hvis saken kommer opp igjen, vil jeg ta vurderingen på nytt. Sist var jeg for bybane, men kunne ikke stemme for. Denne gangen er jeg for bybane, og har anledning til å stemme for, sier hun.

Rune K. Tvedt, Rogaland SV

Rune Tvedt.

Foto: Stig Marlon Weston

– Kan få flertall som sier det motsatte

– I dag er jeg ikke medlem av Arbeiderpartiet, og er ikke bundet av enkeltvedtak som Arbeiderpartiet gjør. Jeg er bundet av partiprogrammet jeg er valgt på, men i det sidestilles bybane og bussvei, sier hun.

Dette er godt nytt både for bybaneflertallet i Stavanger, som ikke har gitt opp kampen, og for Rune Tvedt i SV.

– Det som er interessant nå, er at vi har muligheten til å få et flertall som sier noe annet enn fylkestingsflertallet har sagt tidligere. Hvis vi har flertall i Stavanger, Sola og Sandnes, og i fylkestinget, som sier at bybaneløsningen er den beste, er det bare å gå i gang, mener Tvedt.