Frykter skolepenger for alle studenter

Studentorganisasjonene frykter dominoeffekt når regjeringen vil innføre studieavgift for studenter utenfor EØS-området.

Demonstrasjon mot internasjonale skolepenger

Da statsbudsjettet ble lagt fram demonstrerte studenter utenfor Universitetet i Oslo.

Foto: NSO

– Dette er en dårlig idé. Vi kan ikke akseptere at regjeringen vil gå bort fra gratisprinsippet, sier leder i Norsk studentorganisasjon, Anders Kvernmo Langset.

I neste års statsbudsjett foreslår regjeringen å innføre skolepenger for internasjonale studenter fra land utenfor EU/EØS, til tross for at et samlet storting sa nei til dette for under ett år siden.

– Vi reagerer på at regjeringen bevisst går imot Stortinget. Dette kan ikke Venstre og KrF godta. Gratis høyere utdanning er et av våre fremste konkurransefortrinn, og bidrar til å tiltrekke studenter med høy kompetanse til norsk høyere utdanning. Dette forslaget vil Norge tape på, sier Langset.

Regjeringen kutter i bevilgningene til universiteter og høgskoler med 80,5 millioner kroner og anbefaler institusjonene å ta inn dette gjennom skolepenger.

Demonstrasjon mot internasjonale skolepenger

Flere representanter fra ISU Norway demonstrerte mot skolepenger.

Foto: ISU-NORWAY

– Betyr skolepenger for alle

I går aksjonerte Norsk Studentorganisasjon, International Students Union Norway (ISU), studenter, lærere og flere utenfor Universitetet i Oslo.

– For det første må internasjonale studenter betalt for regjeringens kutt. For det andre frykter vi at, som vi har sett flere tilfeller av i Europa, en innføring av skolepenger for internasjonale studenter er det første steget mot skolepenger for alle, sier ISU-leder Abbas Sharif.

Han mener forslaget truer alle studenter, og går imot gratisprinsippet, som han mener er en av hjørnesteinene innen høyere utdanning i Norge.

– Vi håper og tror Venstre og KrF igjen vil sørge for at gratisprinsippet består. Dette er en direkte trussel mot alle studenter, sier Sharif.

– Norge trenger internasjonal studenter

– Norge nyter godt av internasjonale studenter kunnskap og deres høye kompetanse. De går gjennom en lang og streng prosess for opptak før de kommer til Norge. I flere bransjer, spesielt olje og gass, ingeniøryrker og innen forskning bidrar internasjonale studenter bidrar til veksten i norsk økonomi og næringsliv når de er ferdig sine studier, sier ISU-nestleder Daniel Hernández Iniesta.

Han mener også at de som har studert i Norge, men finner seg jobb i hjemlandet er svært verdifulle for landet.

– De blir ambassadører for Norge, med en spesiell omtanke for Norges investeringer i utlandet, som Oljefondet. De er et viktig nettverk for norske bedrifter i utlandet, sier han.

Rektorer protesterer

UiO-rektor Ole Petter Ottersen og SP-UiO-leder Marianne Andenæs

UiO-rektor Ole Petter Ottersen og Sp-UiO-leder Marianne Andenæs.

Foto: Runar Mæland / Studentparlamentet ved UiO

UiO-rektor Ole Petter Ottersen deltok i protestene utenfor skolen i går. Han skriver om statsbudsjettet på bloggen sin.

– Innføringen av studieavgift for studenter fra land utenfor EØS er et grep som er vanskelig å forstå. Erfaringene fra Sverige er entydige: Et slikt tiltak fører til europeisering av campus. Mangfoldet på campus blir redusert. Tilgangen på viktig kompetanse for norsk næringsliv blir mindre. Vi er et land i utkanten av Europa og et land med store levekostnader. Det som gjør oss attraktive for utenlandske studenter, er at vi hittil har tviholdt på gratisprinsippet, skriver han.

Også NTNU-rektor Gunnar Bovim er skeptisk til forslaget om studieavgift for studenter utenfor EØS-området.

Torbjørn Røe Isaksen under demonstrasjon mot skolepenger
Foto: NSO

– NTNU er stolt over å kalle oss landets mest internasjonale universitet, målt i studentutveksling. Det er viktig for kunnskapsnasjonen Norge, og for NTNU med ambisjoner om å være et internasjonalt fremragende universitet, at vi klarer å tiltrekke oss de beste hodene internasjonalt. NTNU får et kutt på 11,4 millioner, som foreslås kompensert gjennom studieavgift. Det er en ordning vi må tenke nøye over, før vi bestemmer oss for hva vi vil gjøre, sier Bovim.

Universitetet i Stavanger har omtrent 1000 internasjonale studenter, fordelt på noen som er der et semester som del av en utveksling, og de som har hele studieprogrammet i Stavanger.

– De andre skandinaviske landene har prøvd dette, og opplever at søkertallene fra land utenfor EU synker drastisk. De får ikke fatt i studentene som skal betale. Internasjonale studenter er viktig. De har god kulturinnflytelse på våre studenter, og gir oss god tilstrømning, særlig til realfagsutdanningene, sier direktør John B. Møst ved UiS.

– Ekskluderer de beste studentene

Studentorganisasjonen StOr ved Universitetet i Stavanger går også hardt ut mot forslaget om skolepenger for internasjonale studenter.

– Den største effekten av skolepenger er at man ekskluderer dyktige studenter som ikke har midlene til å ta utdannelse i Norge. Man velger altså studentene som er nest best, som drar ned kvaliteten på studentmassen, sier StOr-leder Amund Thomassen.

– Man bygger en vegg rundt høyere utdanning der man tidligere fikk slippe inn på innsats, kunnskap og resultater skal man nå kunne kjøpe seg inn. Dette er fullstendig feil retning å gå, sier han.

Demonstrasjon mot internasjonale skolepenger

Studentorganisasjonene har også tidligere demonstrert mot skolepenger foran Stortinget.

Foto: ISU-NORWAY