Mer enn 500 pasienter ramma av SUS-streik

Streiken i sykehussektoren har vart i to uker, og over 50 ansatte ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) er tatt ut. Ti ganger så mange pasienter har blitt ramma av streiken.

SUS-streiken trappes opp neste uke.

Stavanger universitetssjukehus blir igjen ramma når streiken trappes opp i neste uke. Tirsdag tar Akademikerne ut ytterligere 36 leger og psykologer ved totalt sykehus – ett av dem er Stavanger universitetssjukehus (SUS).

Fra før er 53 ansatte ved sjukehuset i streik – 43 av dem leger. I «førsteuttaket» var de 27 leger – 37 ansatte totalt.

400 timer og 161 operasjoner

Mens SUS for tre dager siden hadde måttet avlyste om lag 80 operasjoner og 250 polikliniske konsultasjoner, er det nå mer enn 500 pasienter som har blitt ramma. Torsdag ettermiddag opplyser SUS at 400 polikliniske konsultasjoner og 161 operasjoner er utsatt.

Sverre Uhlving

Sverre Uhlving, fagdirektør ved SUS.

Foto: Lise Andreassen Hagir
Alexander Seldal

Alexander Seldal, streikeleder ved SUS.

Foto: Rebecca Bjerga / NRK

– Det er en krevende driftssituasjon, for vi skal planlegge på nytt for hver dag for å få dette til å gå rundt. Det skal gå minst mulig ut over dem som har mest bruk for vår hjelp, sier Sverre Uhlving, fagdirektør ved SUS.

Han presiserer at sjukehuset fremdeles greier å skjerme kreftbehandling, barn, øyeblikkelig hjelp og psykiatri, og at bemanninga ennå er høyere enn den er i ferietida.

Ortopedisk avdeling, med 33 leger totalt, blir imidlertid ekstra hardt ramma når streiken trappes opp og 16 nye ansatte tas ut til uka, ifølge Uhlving.

En tredel av ortopedene er i streik

– Av de 16 er det fire ortopeder. Med elleve av 33 leger ute, blir det den avdelinga som er hardest ramma prosentvis. Dette vil gå utover pasienter som skal ha hofte- eller kneoperasjoner, sier han.

Torsdag demonstrerte legene og de andre Akademikerne-organiserte i Byparken i Stavanger.

– Streikeviljen er på topp, og økende. Vi får stadig vekk sympatierklæringer og støtte fra andre fagforeninger, og fra opinionen. Vi opplever at dette er en sak som mange støtter og ser viktigheten av, sier streikeleder ved SUS, Alexander Seldal.