Lunken interesse for norsk gass

Gassprisen er lavere enn på mange år, men likevel er det eut uforutsigbart marked og mindre interesse enn venta for norsk gass i Europa.

Melkøya

Statoils anlegg på Melkøya sender store laster med flytende gass, LNG, sørover. Men å bygge ut kapasiteten ved nye funn er dyrt, og det betyr at det må være store mengder gass, og et marked som er villig til å betale for den hvis man skal bygge ut anlegg som dette.

Foto: Erik Lieungh

– Det er vesentlig mer krevende å selge norsk gass nå enn tidligere. Da solgte gassen seg nærmest selv, sier Klaus Mohn.

Han er professor i petroleumsøkonomi ved Universitetet i Stavanger, og forteller om lavere etterspørsel fra Europa etter den norske gassen.

Norsk gass skal ifølge bransjen selv være det som bærer Europa inn i et lavkarbonsamfunn, og vekk fra kull. Disse utsiktene gjorde at det i 2010 ble snakket om en gullalder for gass. Men ifølge gassanalytiker Karen Sund er det vanskeligere å selge gassen nå.

– Ja. Tidligere kom store kjøpere til Stavanger for å sikre seg lange kontrakter, fordi det var en opplevd knapphet på gass og behov for å sikre en viss andel ikke-russisk gass, sier Sund i Sund Energy.

Overproduksjon

I dag selger Norge mer gass en tidligere, men med økte leveranser fra andre land så er markedet ikke gitt fremover. USA eksporterer nå gass, Russland har mye å selge, og det samme gjelder aktører fra Midtøsten og afrikanske land.

– Dette betyr at vi ikke kan ta etterspørselen etter norsk gass for gitt, sier Mohn.

Overproduksjon og lavere pris skulle kanskje tilsi at flere ville kjøpe gass, men den effekten uteblir.

– Mesteparten av norsk gass går til Europa. Der ønsker de å være mindre importavhengig, og vil derfor redusere bruken ved effektivisering samt mer fornybar energi, sier Sunde.

– Det ser ikke så lyst ut for gass som det gjorde for noen år siden, men jeg tror fremdeles på en vekst i forbruket, legger gassanalytiker Lill Sandvik i Bayerngas til.

Men det gjenstår å se.

Vil ikke ha gass som mellomledd

Britiske forskere avviser nemlig at gass er løsningen på veien mot et lavkarbonsamfunn. De hevder det vil ha mer for seg å gå direkte fra kull til fornybart, i stedet for å gå via gass. Hovedsakelig fordi det vil være en mer kostnadseffektiv løsning.

– Det er praktisk talt ikke noe potensial for gass som en bro over i et lavkarbon-økonomi i Storbritannia, skriver forskerne i UK Energy Research Centre i sin rapport om fremtida for gass på De britiske øyer.

Og om færre ønsker gass, prisen forblir lav og produksjon høy, ja da spøker det for dyre norske gassutbygginger.

– Det er jo et dilemma med Barentshavet hvor det vil kreve dyre utbygginger for å få gassen til markedet, sier Sandvik.

Og Klaus Mohn legger til at det vil være svært viktig at eventuelle gassfunn langt mot nord må være store.

– Med de prisene en ser i dag vil det være krevende å skape lønnsomhet i nye norske gassutbygginger, avslutter Mohn.