Likevel ikke flertall på Stortinget for Monas sak

– En skam og skandale, sier Karin Andersen (SV). – Et svik, hevder Lene Vågslid (Ap). – Jeg er rasende og gråt hele kvelden. Solveig Horne løy for meg, mener Mona Anita Espedal.

Mona Anita Espedal og Solveig Ude

Mona Anita Espedal var full av optimisme da hun besøkte Stortinget tirsdag. Nå er gleden snudd til fortvilelse. Til venstre en av hennes støttespillere Solveig Ude.

Foto: Thomas Ystrøm / NRK

– I verste fall mister publikum tilliten til det vi driver med på Stortinget, sier Lene Vågslid (Ap), leder av justiskomitéen på Stortinget.

Lene Vågsli, stortingsrepresentant, Arbeidarpartiet, AP

Lene Vågsli (Ap)

Foto: Anne Lognvik / NRK

Et flertall, bestående av Fremskrittspartiet, Høyre og Senterpartiet, avviser likevel en full, statlig gjennomgang av erstatningsreglene for barn utsatt for overgrep og vold.

Dette til tross for at det inntil helt nylig har kommet klare signaler om det motsatte.

Flertallet i justiskomitéen ber i sitt vedtak «regjeringen ta initiativ overfor KS for å utarbeide en beste praksis-anbefaling for frivillige kommunale og fylkeskommunale erstatningsordninger».

– Alt blir som før

Karin Andersen (SV) mener flertallspartiene nå i praksis spiller ballen tilbake til kommunene, og at alt kommer til å bli som før.

Som da vil bety store forskjeller og tilfeldigheter i erstatningsordningen ut fra hvilken kommune man bor i.

– Kommunenes Sentralforbund er en interesseorganisasjon for enkeltkommuner, også de som ikke ønsker slike erstatningsordninger. At KS skal komme med anbefalinger, ut fra hvordan noen kommuner velger å løse dette i dag, vil ikke hjelpe noe som helst. Som i dag henstilles det til frivillighet. Historien, og ikke minst Monas sak, viser med all tydelighet at dette ikke har fungert, mener Andersen.

Erstatningsordningene var tema for Brennpunkt-dokumentaren «En søsters kamp» om Mona Anita Espedal og hennes søsken og halvsøsken som alle vokste opp i hjem med grov omsorgssvikt.

Monas alvorlige skader etter barndommen tilsier en erstatning på halvannen million kroner ut fra standardiserte regler, mener nye sakkyndige, men hun har bare fått halvparten.

Skjermdump Facebook

Fra Olaug Bollestads Facebook-side torsdag kveld. Bollestad sier til NRK at hun er veldig skuffet over regjeringspartiene som hun kanskje snart blir en del av.

Det var Olaug Bollestad (KrF) som fremmet følgende representantforslag etter hun har blitt kjent med saken til Mona Anita Espedal.

I likhet med hundretusener av andre har Bollestad latt seg berøre av Mona Anitas historie.

Tirsdag: «Må være like retningslinjer»

– Jeg er opptatt av at det skal være like retningslinjer slik at det ikke blir store forskjeller fra kommune til kommune».

Dette sa Solveig Horne (Frp) til Mona Anita Espedal da Espedal besøkte henne på Stortinget tirsdag, et møte som ble filmet av NRK.

Mona Anita var veldig lettet og glad da hun forlot Stortinget. Hennes årelange kamp mot det hun mener er en urettferdig erstatningspraksis virket å være vunnet.

Torsdag: «Må være toleranse for ulik praksis»

To dager seinere stemte Horne for flertallets innstilling hvor det heter at:

Flertallet mener likevel at det må være en toleranse for ulik praksis og ulike løsninger når det er slik at vi har valgt å ha et system der kommunene og fylkene kan ha egne, frivillige ordninger.

– Solveig Horne løy meg rett opp i ansiktet. Jeg er kjempeforbanna og fortvila, sier Mona Anita Espedal.

Nå vurderer hun å dra til Oslo for å følge Stortingsbehandlingen tirsdag hvor dette blir avgjort.

Horne: – Ikke opp til KS alene

– Dette er et forferdelig svik fra politikerne mot alle barn som har vært utsatt for urett. Det Solveig Horne nå er med på å vedta, er stikk i strid med det hun sto og fortalte Mona Anita. Jeg har aldri vært med på maken, hevder Karin Andersen (SV).

Solveig Horne og Mona Anita Espedal på Stortinget

God stemning på kontoret til Solveig Horne tirsdag. Nå står ikke Frp-politikeren like høyt i kurs hos Mona Anita Espedal.

Foto: Thomas Ystrøm

Solveig Horne (Frp) er helt uenig med Karin Andersen.

– Vi spiller ikke ballen tilbake til kommunene alene. KS skal gjøre denne gjennomgangen i samarbeid med regjeringen. Jeg står fortsatt ved løftet om at vi skal få på plass like retningslinjer, sier Horne.

Avviser løgn

Men vedtaket som du stemte for legger jo opp til noe helt annet?

– Det er jeg ikke enig i. Målet vårt er at alle kommunene skal ha en ordning, og at disse skal være mest mulig like.

– Harmonerer dette med at «det må være en toleranse for ulik praksis og ulike løsninger», som du har stemt for?

– Som sagt vil jeg jobbe med å få på plass like ordninger.

– Men uten at staten vil gå inn og instruere kommunene?

– Det har jeg ikke sagt. Løsningen kan også bli statlige pålegg overfor kommunene.

– Løy du overfor Mona Anita Espedal?

– Nei.