Lekeplassene råtner og blir farlige

Manglende vedlikehold gjør tusenvis av norske lekeplasser livsfarlige for barn. I Eigersund blir bare 25 prosent av dem vedlikeholdt.

– Dissene er helt ødelagt, da er det ikke så gøy å leke på dem, sier Erica Svindland Wetteland (7) i Egersund.

Men lekeplassen hun prøver å leke på er langt fra den eneste som ikke fungerer skikkelig.

Erica Svindland Wetteland

Erica Svindland Wetteland synes ikke det er gøy å leke på ødelagte apparater.

Foto: Øystein Ellingsen

I Eigersund er det 110 kommunale lekeplasser, men bare 25 prosent blir holdt i stand. Det er spesielt eldre lekeplasser bygget før 1998 som har store mangler.

– Ja, det er veldig mange dårlige apparater her. De er råtne og det mangler deler på dem, sier Pål Inge Håland, som jobber i naturbarnehage.

Ifølge Norsk lekeplassforum finnes det ingen landsoversikt som viser hvor mange kommuner som mangler vedlikehold på lekeplasser. Men ifølge forumet er det store variasjoner fra kommune til kommune.

Norsk lekeplassforum etterlyser nå en bedre oversikt som vil gjøre det lettere å følge opp forskriftene.

3 av 4 lekeplassene står til forfall

Pål Inge Håland

Det er veldig mange dårlig apparater, sier Pål Inge Håland som jobber i naturbarnehage.

Foto: Øystein Ellingsen

Eigersund er en av kommunene som ikke følger forskriftene om vedlikehold av gamle lekeplasser. Kommunen har ikke råd. Dermed står 75 prosent av lekeplassene til forfall.

– Det er ikke sånn vi vil at de skal se ut, sier sjef for vei og utemiljø i Eigersund kommune, Jone Omdal.

– Det krever veldig mye å ruste opp en lekeplass. De gamle lekeplassene våre holdt datidens krav, men nye sikkerhetskrav gjør at de er utdaterte og krever en betydelig rehabilitering for å oppfylle dagens regelverk, sier han.

LES MER: – Det finnes mange udetonerte bomber på norske lekeplasser

8000 ulykker årlig

Gyngehest

Sjef for vei og utemiljø i Eigersund kommune, Jone Omdal.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

I 1998 kom det nye forskrifter som skulle trygge rundt 40.000 norske lekeplasser. Likevel skjer det nesten 8000 ulykker med barn i lek årlig, ifølge Norsk lekeplassforum.

– Ifølge produktkontrolloven skal spesielt eieren av lekeplasser vise aktsomhet og treffe tiltak for å begrense og forebygge skader, sier styreleder i Norsk lekeplassforum, Øyvind Vestre.

– Følger Eigersund dette regelverket, sånn som du ser det?

– Nei. Det er en risikosport, for hvis det skjer noe, så kan vi ikke skru klokka tilbake, sier han.

– Enorme variasjoner

Ifølge daglig leder for Lekeplasskontrollen.no og sertifisert lekeplassinspektør, Jan Heyerdahl, er det en god del lekeplasser i Norge som ikke oppfyller kravene.

– Men det er enorme variasjoner. Noen steder har de holdt på med dette i mange år, og det er nesten ikke avvik å oppdage. Andre steder har de ikke grepet tak dette, sier han.

Nå vil Eigersund gjøre noe med de farlige lekeplassene, lover Jone Omdal i Eigersund kommune.

– Vi fremmer en politisk sak i oktober, hvor vi vil gi en status og komme med forslag om å fjerne de eldste og dårligste lekeplassene, sier Omdahl.