Risikerer millionerstatninger for farlige lekeplasser

Mange borettslag og velforeninger risikerer millionerstatninger dersom noen skader seg på nabolagets felleseide lekeplasser.

Farlige lekeplasser

Hans Vinne er lekeplassinspektør, og må gi akkurat denne lekeplassen strykkarakter.

Foto: Karin Jegtvik/NRK

Farlige lekeplasser

Hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er de overrasket over at velforeningene ikke kjenner til regelverket.

Foto: Karin Jegtvik/NRK
Farlige lekeplasser

Dette er ikke en godkjent lekeplass.

Foto: Karin Jegtvik/NRK

Dårlig vedlikehold på lekeplassene og manglende ansvarsforsikring kan koste borettslag og velforeninger dyrt. Skjer det ei ulykke er det eierne av lekeplassen som står ansvarlig, og det er ikke alle klar over.

– Det første jeg ser her er at det ikke finnes noen fallsand rundt huskene. Jeg kunne ikke ha godkjent denne lekeplassen, sier lekeplassinspektør, Hans Vinne.

Kjenner ikke til ansvarsoppgavene

Det er en tilfeldig lekeplass i Trøndelag som får stryk av lekeplassinspektøren. Her er det en liten klatrevegg, ei sklie og noen husker. Men sikkerheten rundt stativene er ikke god nok.

Av alle velforeningene NRK har vært i kontakt med, var det ingen som visste hvilket ansvar som fulgte med ved å sette opp et felles lekestativ for ungene i nabolaget.

– Borettslaget har formelt det samme ansvaret som en kommune, skole eller en barnehage. Det innebærer at man har et rettslig erstatningsansvar hvis det skulle inntreffe en ulykke på lekeplassen som man kan belastes for, sier generalsekretær i Velforbundet, Knut Enger.

Kan føre til tvangssalg

Mange borettslag og velforeninger mangler ansvarsforsikring, og skulle det da skje en ulykke på lekeplassen, så risikerer medlemmene å bli gjort personlig økonomisk ansvarlig, noe som kan føre til tvangssalg av bolig.

– Hvis man ikke har ansvarsforsikring og det er en forening med pliktig medlemsskap, det vil si at beboerne eier og drifter lekeplassen i fellesskap, så kan et tvangssalg faktisk være utfallet, sier Enger.

Hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er de overrasket over at velforeningene ikke kjenner til regelverket.

– Vi har utført en rekke tilsyn og informasjonskampanjer når det gjelder hvilke krav som må følges ved en felleseid lekeplass, sier senioringeniør Jonny Pedersen.

– Sikkerhet er viktig for oss

Som den eneste kommunen i Trøndelag er det kun Verdal kommune som er medlem av Velforbundet. Det innebærer at alle velforeningene og borettslagene har dekt ansvarsforsikring, og i tillegg inviterer kommunen til sikkerhetskurs hvert år.

– Det er så klart viktig for oss at lekeplassene er trygge, sier Lars Einar Karlsen, som er leder for ressurssenter for oppvekst i Verdal kommune.

– Kommunen har i mange år betalt kontigenten for velforeningene til Velforbundet, og derfor har vi sammen blitt enige om å holde dette kurset slik at de vet hvilke krav som stilles med tanke på lekeplass og sikkerhet. På denne måten kan de ta det ansvaret de har på alvor, sier Karlsen.

Siste fra Trøndelag