NRK Meny
Normal

Leger slår alarm om ny kyllingbakterie

Rundt halvparten av kyllingene i Norge er smittet med en resistent bakterie som kan gjøre reserveantibiotika ubrukelig.

Kyllingslakteri

ARKIVBILDE: Veterinærinstituttet anslår at rundt halvparten av alle kyllinger er smittet av bakterien, som er resistent mot en gruppe antibiotika kalt kinoloner.

Foto: Colourbox.com / Tommy Hvitfeldt

Funnet av en ny type antibiotikaresistent bakterie i norsk slaktekylling får leger og fagfolk til å slå alarm.

Veterinærinstituttet anslår at rundt halvparten av alle kyllinger er smittet av bakterien, som er resistent mot en gruppe antibiotika kalt kinoloner, skriver Nationen.

Bruken av kinoloner er i dag forbeholdt pasienter med kompliserte og alvorlige infeksjonssykdommer.

Kan gjøre reserveantibiotika ubrukelig

– Vi ønsker å ha denne medikamentgruppen i beredskap. Det er en veldig viktig backup for oss, sier professor i mikrobiologi Gunnar Skov Simonsen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN).

– Dersom kinoloner slutter å fungere, kan kompliserte infeksjonssykdommer få et dødelig utfall, advarer Simonsen.

Ifølge overlege Dag Berild ved Oslo universitetssykehus, som selv har forsket på antibiotikaresistens i 20 år, oppstår det lett resistens mot denne typen antibiotika.

– Nærmere 10 prosent av alle E.coli-bakterier i Norge er resistente mot kinoloner. For ti år siden var det samme tallet null, sier Berild.

Vil sette i gang tiltak

– SV vil ta saken opp både med helseministeren og landbruksministeren og kreve både akutte og langsiktige tiltak, sier SVs landbrukspolitiske talsperson, Karin Andersen, til NTB.

Karin Andersen

SVs landbrukspolitiske talsperson Karin Andersen.

Foto: Stig Weston / SV

Hun mener at regjeringenstraks må sette i verk tiltak.

– Når rundt halvparten av alle kyllinger er smittet av bakterien som er resistent mot en gruppe antibiotika, er det åpenbart noe som er alvorlig galt med kyllingproduksjonen, og det kan ikke få fortsette, sier Andersen.

Hun ber helseminister Bent Høie (H) slåss for folks helse.

– Hvis viktige medisiner slutter å virke fordi bakterier blir resistente, er det alvor. Da risikerer vi plutselig å stå hjelpeløse i kampen for noen svært syke mennesker som i dag kan få behandling. Da må alarmen gå og regjeringen snarest sette inn tiltak for å stoppe spredning og forhindre at dette oppstår, sier Andersen.

Nortura tester ikke sine kyllinger

Nortura, som står for over 90 prosent av all kyllingimport til Norge, ønsker ikke å teste egne kyllinger for den nye bakterien før Veterinærinstituttet er ferdige med sine undersøkelser.

– Denne bakterien ble oppdaget ganske nylig og det offentlige overvåkingsprogrammet er ikke ordentlig igangsatt ennå. Vi vil vurdere å følge opp resultatene fra overvåkingsprogrammet når det foreligger, sier Atle Løvland, direktør for samfunnsansvar og trygg mat i Nortura, til Nationen.