Leger får beholde autorisasjon etter spøk

To kvinnelige fastleger i Rogaland får ikke tilbakekalt autorisasjonen etter å ha maskert seg og tøyset med kolleger gjennom å kaste fra seg en ryggsekk.

Jørpeland ambulansesentral

Bombespøken på ambulansesentralen på Jørpeland førte til at to fastleger mistet autorisasjonen. Nå får de likevel beholde den.

Foto: Magnus Stokka / NRK

Det har Statens helsetilsyn avgjort, ifølge Nettavisen.

Hendelsen skjedde ved en ambulansesentral i slutten av mars i fjor. Den førte til utrykning med væpnet politi. Ambulansesentralen ble satt ut av spill, og beredskapen måtte flyttes til andre steder mens det hele pågikk.

Tilsynet valgte opprinnelig å tilbakekalle autorisasjonene til legene, men har nå snudd etter klage fra de to legene.

– De får en begrenset autorisasjon. Det betyr at de må gå i veiledning før de kan søke om å få en vanlig autorisasjon, sier direktør Jan Fredrik Andresen i Helsetilsynet.

Dette innebærer samtaler der de må reflektere rundt etiske aspekter og faglig atferd.

– En vanskelig tid

Advokaten for én av legene sier at de er fornøyd med at klagen førte fram.

– Min klient er lettet, men ikke overrasket, sier advokat Sulman M. Hussain til NRK.

Han viser til at det er strenge vilkår for at en autorisasjon skal kunne tilbakekalles.

– Selv om hendelsen var alvorlig, er den ikke i nærheten av å kunne karakteriseres som atferd uforenlig med yrkesutøvelse. Det skal svært mye til for at forhold som ikke er en del av yrkesutøvelsen, skal føre til at man ikke skal få praktisere som lege, sier Hussain.

– Hvordan har din klient opplevd dette?

– Det har vært en vanskelig tid for henne. Det har vært tungt å ha denne saken hengende over seg, sier advokaten.