Lange køer

Fylkesvei 316 ved Tengesdalstvatnet i Sandnes kommune, har redusert framkommelighet på grunn av ulykken.