Kværner får ny milliardkontrakt

Statoil tildeler kontrakter for to stålunderstell til Johan Sverdrup til Kværner Verdal og Dragados Offshore S.A.

Johan Sverdrup living quarters

Tegning av boligkvarterene på Johan Sverdrup.

Foto: Statoil ASA

Det betyr at Kværner har fått tre av fire kontrakter på understell til den gigantiske Johan Sverdrup-utbyggingen.

Kontrakten har en verdi på om lag 1 milliard kroner og omfatter planlegging og bygging av stålunderstellet til prosessplattformen på Johan Sverdrup.

Stålunderstellet til prosessplattformen veier 17.700 tonn og skal bygges ved verftet i Verdal og installeres på Johan Sverdrup-feltet sommeren 2018.

– Dette er den tredje leveransen som kommer ut av rammeavtalen mellom Statoil og Kværner på stålunderstell. Dette betyr at Kværner skal levere 3 av 4 stålunderstell til første utbyggingstrinn av Johan Sverdrup, sier Kjetel Digre, som er direktør for Johan Sverdrup-prosjektet i en pressemelding.

Jobb til 180

– Kværner har dokumentert læring og synergier i forbindelse med eksisterende kontrakter, hvilket medfører at de er blitt valgt som leverandør for disse tre stålunderstellene. Dette bidrar til å styrke konkurransekraften og maksimere verdiskapingen fra Johan Sverdrup, sier Digre.

Aktiviteten vil være på sitt høyeste sommeren 2017. Da vil 180 ansatte jobbe med prosjektet.

– Forbedringene vi har implementert de siste årene gjør det mulig for oss å tilby nye stålstrukturer til samme pris som for 15 år siden, sier Kværners konsernsjef Jan Arve Haugan i en pressemelding.

Også i sommer fikk Kværner en kontrakt verdt 6,7 milliarder på byggingen av dekket til utstyrs- og boligplattformen på Sverdrup.

Olje- og energiminister Tord Lien sier han er stolt og glad for at en norsk leverandør igjen har vunnet nok en Sverdrup-kontrakt i hard internasjonal konkurranse.

– At hjørnesteinsbedriften Kværner Verdal er konkurransedyktig og vinner kontrakter som bidrar til arbeid for mange i de neste årene er viktig både for de bedriften og deres ansatte, for regionen og for landet.

Bygger i Cádiz

Kontrakten til Dragados Offshore S.A. omfatter planlegging og produksjon av stålunderstellet til utstyrs- og boligplattformen på Johan Sverdrup.

Stålunderstellet til utstyrs- og boligplattformen veier 7.600 tonn og skal bygges ved verftet i Cádiz. Installasjon på feltet er planlagt sommeren 2018.

– Det er gledelig å få Dragados Offshore inn i Johan Sverdrup-prosjektet, som er et komplekst puslespill, hvor vi er avhengig av presisjon og kvalitet i alle leveranser. Her har vi gode erfaringer med Dragados Offshore på byggingen av stålunderstellet til det Statoil-opererte Mariner-prosjektet. Vi ser fram til et nytt og godt samarbeid, og vil fra dag én være fokusert på å dra nytte av læringen og sammen gjenskape kvaliteten i dette arbeidet til Johan Sverdrup, sier Digre.

Bare i første fase av utbyggingen er investeringskostnadene beregnet til 117 milliarder kroner, med forventede utvinnbare ressurser på mellom 1,4 og 2,4 milliarder fat oljeekvivalenter. Ambisjonen er en utvinningsgrad på 70 prosent for Johan Sverdrup.