Dette landskapet har landets beste voktere

Bøndene på Kvitsøy har fått Den nasjonale kulturlandskapsprisen 2017 for sitt arbeid med å vedlikeholde landskapet ute i havgapet.

Landskap på Kvitsøy

Dette landskapet på Kvitsøy er så godt ivaretatt at det fortjener en pris, mener landbruksmyndighetene.

Foto: Erik Waage / NRK

– For oss er det veldig stort. Det er en anerkjennelse av det arbeidet vi gjør nå, og som har blitt gjort i generasjoner før oss, sier Kvitsøy-bonde Henrik Haaland.

Det er feststemning i den lille øykommunen ytterst i Boknafjorden. Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) er på besøk for å dele ut den nasjonale kulturlandskapsprisen.

Prisen, som deles ut av stiftelsen Norsk Kulturarv, Landbruks- og matdepartementet og Landbruksdirektoratet, skal stimulere til å ta vare på og utvikle kulturlandskapet gjennom gode eksempler, og det er første gangen noen i Rogaland mottar prisen på 50.000 kroner.

Det er flere som er bekymret for at verneverdige kulturlandskap er i ferd med å gro igjen i Norge.

Sauer på holmene

Kriteriene for å få prisen er at man opprettholder og gjør kulturlandskapet tilgjengelig for folk, og at man kobler dette med verdiskaping og kunnskapsformidling.

Mottok kulturlandskapsprisen 2017

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) delte tirsdag ut kulturlandskapsprisen til bøndene på Kvitsøy. Otto Jan Waage (t.v.), Henrik Haaland (midten) og Kristian Pallesen (t.h.) tok imot prisen på Kvitsøy.

Foto: Tuva Skei Tønset / NRK

– Hva gjør dere for å bevare kulturlandskapet her på Kvitsøy?

– Om våren setter vi ut sauer på holmene. Så ser vi etter sauene om sommeren, og henter dem om høsten. Dyrene beiter og holder gresset nede, og sørger dermed for at kulturlandskapet ser slik ut, sier Haaland, som er en av ti sauebønder på Kvitsøy.

Han håper prisen vil gjøre at flere vil interessere seg for og bruke holmene, og sette pris på dyrene som går der.

Mirjam Ydstebø

Mirjam Ydstebø, ordfører på Kvitsøy.

Foto: Erik Waage / NRK

– Det er kjempestor stas å få en slik pris. Den betyr mye for oss som lokalsamfunn og for hele Rogaland, sier ordfører Mirjam Ydstebø (KrF).

Imponert statsråd

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale er imponert over naturen på Kvitsøy.

– Det er et eventyr å få se hvordan det ser ut her. Det kommer av hardt arbeid i mange generasjoner. Bøndene ivaretar kulturlandskapet her på en suveren måte, sier statsråden.