«Ja, han slår også, men det må vi bare forvente»

Stavanger krisesenter var fullt i julen og alle var av utenlandsk opprinnelse. Den nasjonale voldsundersøkelsen 2012 forteller om en voldsøkning på opp mot 30 prosent.

Krisesenteret i Stavanger

Krisesenteret i Stavanger var fullt i julen. Flere av disse var mødre med barn.

Foto: Ingvill Bjorland / NRK

Monica Velde Monsen, daglig leder krisesenter

Daglig leder krisesenter, Monica Velde Monsen, sier at noen av kvinnene opplever fysisk og psykisk vold.

Foto: Ingvill Bjorland / NRK

Godt over 20 personer oppsøkte krisesenteret i Stavanger i løpet av julen. På det meste var det 2,5 personer på hvert rom, og alle var av utenlandsk opprinnelse.

Til vanlig er om lag 70 prosent av de som oppsøker krisesenteret av utenlandsk opprinnelse.

– Vi får inn en del damer som har en helt annen kulturell bakgrunn enn det vi er vant med. De kommer hit og sier «ja, han slår også, men det må vi bare forvente», sier Monica Velde Monsen som er daglig leder ved krisesenteret i Stavanger.

– Det er gjerne den økonomiske volden og den psykiske volden med trusler som blir vanskelig å leve med, legger hun til.

– Forteller at vold er ulovlig i Norge

På fire år har blant annet antall barn på sentrene i Norge økt fra drøyt 1400 til nesten 2000. Norge har flere kvinner og barn på krisesentre, enn alle de andre nordiske landene.

Monsen på krisesenteret tror at den høye andelen av personer med utenlandsk opprinnelse som oppsøker krisesenteret, i større grad skyldes manglende nettverk.

– Når de bryter med partneren sin forsvinner ofte hele nettverket. Vi vet også at av dem som oppsøker krisesenteret er det svært få som har tilknytning til arbeidsmarkedet. Dermed er de mer økonomisk avhengige av partneren sin.

Hun forteller at de forklarer kvinnene som forteller om menn som slår, at det ikke skal være slik.

– Vi opplyser dem om at det er ulovlig å drive med vold i Norge. Samtidig prøver vi å få opplyst mennene, forklarer lederen av krisesenteret.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Krisesenteret i Stavanger

Monsen sammen med et av barna på krisesenteret i Stavanger i julen.

Foto: Ingvill Bjorland / NRK

Kraftig voldsøkning

En uke hvert år måles voldstilfeller i nære relasjoner. Den nasjonale voldsmålingen for 2012 forteller om en kraftig voldsøkning på hele 25 til 30 prosent.

– Da blir det å spekulere i om økningen skyldes at det er økning i voldstilfeller generelt, eller at hjelpeapparatet som måler volden er blitt flinkere til å fange det opp, sier Monsen.

– Hva tror du?

– Jeg håper at det er hjelpeapparatet som er blitt flinkere til å fange det opp. For det er ikke så mange indikasjoner i samfunnet ellers på at det er økning i vold.

– Bortsett fra i enkelte grupper, men som helhet skal i hvert fall ikke det vært tilfelle. Det blir spennende å se om det blir videre utredninger i forhold til nettopp det, avslutter hun.