Krever automatisk fartsmåling i undersjøiske tunneler – frykter alvorlige ulykker

Gjennomsnittsmålinger av bilister kan halvere antall ulykker. Likevel vil ikke regjeringen måle snittfarten i verdens lengste undersjøiske tunnel. Nå krever Fylkesmannen i Rogaland at de snur.

Ryfast Solbakk

Verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel, Ryfylketunnelen, åpnes mot slutten av 2019 – uten automatisk fartsmåling og fotobokser. Tunnelen, som er en del av Ryfast, erstatter ferjesambandet Stavanger–Tau.

Foto: Magnus Stokka / NRK

– Slike tunneler innbyr til fart. Det er viktig å forhindre ulykker før de skjer, sier fylkesmann i Rogaland, Magnhild Meltveit Kleppa.

Hun snakker om verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel for biler: Den 14,3 kilometer lange Ryfylketunnelen.

Tunnelen er en del av fastlandsprosjektet Ryfast mellom Stavanger og Strand i Ryfylke, og åpner mot slutten av 2019.

Men i januar ble det kjent gjennom Aftenbladet at både automatisk fartsmåling og fotobokser blir droppet.

Magnhild Meltveit Kleppa

Magnhild Meltveit Kleppa, fylkesmann i Rogaland.

– Det er 14 kilometer med rett vei. Uten møtende trafikk. Det er en strekning som innbyr til å teste grenser, mener Kleppa.

Hun har nå sendt brev til Samferdselsdepartementet hvor hun ber dem snu. Kleppa krever automatisk fartsmåling i både Ryfast og alle kommende undersjøiske tunneler.

I Norge finnes det per i dag 33 undersjøiske tunneler. Rogaland har fire av disse. Og etter Ryfast kommer Rogfast, som er enda lengre.

Regjeringen vil ha færre målinger

Grunnen til at regjeringen dropper gjennomsnittsmålinger i Ryfast er at nye veier i utgangspunktet skal være trygge nok, ifølge samferdselsminister Jon Georg Dale.

– Vi bygger bedre veier og det sparer liv. Men i tunneler med høg fart kan det være aktuelt med snittmåling, har Dale tidligere sagt til NRK.

Automatisk fartsmåling

Dette er den typen automatisk fartsmåling som fylkesmannen ønsker. Det blir automatisk tatt bilde av alle biler som kjører gjennom tunnelen.

Foto: Statens vegvesen

Regjeringen ønsker å minske bruken av fotobokser, og heller vurdere tiltak dersom det skjer alvorlige ulykker.

Dette får fylkesmann Manghild Meltveit Kleppa til å reagere. Hun mener fotobokser og snittmålinger reduserer risikoen for ulykker på steder det er vanskelig for politiet å ha vanlige fartskontroller i.

Forhindrer ulykker

I løpet av de siste årene har det vært flere alvorlige ulykker i undersjøiske tunneler. Blant annet mistet tre ungdommer livet i 2000 i Byfjordtunnelen utenfor Stavanger etter å ha kjørt inn i tunnelveggen.

Byfjordtunnelen var lenge en utsatt strekning. Men etter at det ble satt opp fotoboks som måler snittfarten i den ene kjøreretningen, har ulykkestallene gått ned.

Ryfylketunnelen

Fylkesmannen i Rogaland krever automatisk fartsmåling i Ryfast.

Foto: Magnus Stokka

– Vi vet hva som skjer når farten øker, og frykter nye ulykker. Derfor mener vi det er svært viktig å få på plass kontroller i tunnelene, sier Kleppa.

Undersøkelser gjort av Transportøkonomisk institutt (TØI) viser at tallet på drepte går ned med rundt 50 prosent på steder med gjennomsnittsmålinger av fart.

– Massiv overvåkning

Dette til tross. Mats Danielsen (Frp), som er medlem i samferdselsutvalget i Rogaland, mener fylkesmannens krav om fotobokser er uheldig.

– Det som gjør meg skeptisk til fotobokser, og spesielt strekningsmåling, er at man tilrettelegger for en potensiell massiv overvåkning av bilister i Norge, sier han.

En risikorapport fra 2018 peker på at det har skjedd færre ulykker i tunnel enn på vei, men ulykkene i tunnel er ofte mer alvorlige.