Hopp til innhold
Koronavirus, illustrasjon
Illustrasjon: CDC

Korona i Rogaland

Oppsummert

Siste nytt om hvordan koronaviruset påvirker Rogaland.

 • Sjukehusene ut av beredskap

  Både Helse Fonna og Helse Stavanger går nå ut av beredskap som har vært knyttet til koronapandemien. I snart to år har sjukehusene vært i beredskap som har krevd ekstra innsats fra både ansatte og ledelse. – Den innsatsen som medarbeiderne har lagt ned under pandemien, og fremdeles gjør, er helt avgjørende, sier administrerende direktør i Helse Vest RHF, Inger Cathrine Bryne.

 • Færre koronasjukmeldinger

  For fjerde uke på rad er det nedgang i tallet på sjukmeldinger på grunn av koronasjukdom, og sjukefraværet på grunn av korona er nå på det laveste hittil i år.

  Nye tall fra Nav viser at 3.648 personer ble sjukemeldt av lege forrige uke, og 1.049 av disse var på grunn av korona.

  Det er en nedgang på 514 sjukmeldinger på grunn av korona, samtidig som det totale sjukefraværet også går ned.

 • Talet på covidpasientar går ned

  Talet på covidsjuke pasientar som er innlagde på sjukehusa i Rogaland har gått ned med sju personar sidan i går. Til saman er det nå 49 slike pasientar på sjukehusa i Stavanger og Haugesund. To av dei er under intensiv behandling.

 • Ein covidpasient er død i Stavanger

  Ein pasient i alderen 60 til 69 år, døydde av covidsjukdom på Universitetssjukehuset i Stavanger, tysdag denne veka. Det skriv sjukehuset på sine nettsider. Talet på covidpasientar ved sjukehuset har også gått opp det siste døgnet. Frå 36 til 40.

 • Færre sjukmeldt av korona

  Tallet på sjukmeldte personer i Rogaland går nedover, og det er spesielt tallet på sjukmeldte på grunn av koronasjukdom som går ned, viser tall fra Nav Rogaland.

  Sist uke ble nesten 4779 personer sjukmeldt av lege, som er 419 færre enn uken før.

  Halvparten, 2401 personer, ble sjukmeldt på grunn av koronasjukdom, og det er en nedgang på 735 personer fra uken før.

  Det er andre uke på rad det er færre som er blitt sjukmeldt på grunn av korona.

48
36
27
9
Totalt i region Vest120
Totalt i Norge467
1 286 / 1 431 291
Siste uke / Smittede totalt
467
Innlagte nå
3 094
Døde
4 337 062
Vaksinerte
NRK innhenter løpende tall fra helseforetakene, Helsedirektoratet og FHI.
Sist oppdatert: 22.05.2022