Hopp til innhold

Helse Vest: Alle på respirator er uvaksinerte eller syke fra før

Alle covid-pasienter i Helse Vest på respirator var uvaksinert eller i risikogrupper, viser nye tall fra november og desember. Nå vil sykehusdirektør lette på tiltakene, og heller rette tiltak mot uvaksinerte.

Intensivavdeling på Haukeland universitetssjukehus

INTENSIV: Av 38 pasienter på respirator på sykehusene i Helse Vest, var 27 av de uvaksinerte. Resten var i risikogrupper.

Foto: Katrine Sunde / Haukeland universitetssjukehus

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I november og desember hadde Helse Vest 38 pasienter som trengte respiratorbehandling for covid-19-sykdom.

27 av disse var uvaksinerte. Det tilsvarer 71 prosent.

Av de resterende elleve var åtte såkalt immunsupprimert. Det betyr at de gikk på immundempende behandling på grunn av en annen sykdom. Selv om de har tatt vaksinen, har ikke kroppene deres respondert nok på den.

De tre siste hadde risikofaktorer for å utvikle alvorlig covid-19-sykdom.

Dette viser at vaksinen gir svært godt vern mot å bli alvorlig syk og havne på respirator på en intensivavdeling, sier Stig Gjerde, leder av Regionalt intensivnettverk i Helse Vest i en pressemelding.

Størsteparten av de uvaksinerte som trengte respiratorbehandling for covid-19 i november og desember i Helse Vest har ikke alvorlige underliggende sykdommer.

De fleste er folk som fremstår friske og velfungerende i dagliglivet, sier Gjerde til NRK.

Haukeland sykehus

HAUKELAND: Helse Vest er det regionale helseforetaket som omfatter sykehusene i Helse Fonna, Helse Førde, Helse Bergen (Haukeland universitetssjukehus på bildet), Haraldsplass Diakonale Sjukehus og Helse Stavanger.

Foto: Wikimedia commons

Sykehusdirektør vil lette på tiltak

Helse Bergen-direktør Eivind Hansen mener at erfaringene fra intensivavdelingene viser at regjeringen må lette på tiltakene.

– Vi må fortsette vaksineringen og ha målrettede tiltak mot de som ikke er vaksinert. Vi må gjerne bruke vaksinesertifikat som virkemiddel for å treffe den målgruppen, sier Eivind Hansen.

Hansen mener at permitterte ansatte og konkursrammede bedrifter innen kultur- og uteliv, viser at tiltakene har negative effekter. I tillegg sier Hansen at tiltakene medfører en belastning på den psykiske helsen til både barn, ungdom og voksne.

– Vi kan lette litt på belastningen hvis vi greier å treffe de som ikke er vaksinerte.

– Er det rettferdig å rette tiltak mot uvaksinerte?

– Ettersom vi har en situasjon der deler av samfunnet er stengt ned fordi helsesystemet er belastet, må vi sette inn tiltak som er målrettet og treffer slik at skaden totalt sett i et samfunn blir minst. Det vil vi oppnå ved å treffe de uvaksinerte, sier han.

Eivind Hansen, direktør i Helse Bergen får tredje vaksinedose mot koronaviruset

STIKK: Eivind Hansen, administrerende direktør i Helse Bergen, har stor tro på vaksinen. Her får han sitt tredje stikk mot koronaviruset.

Foto: Gerd Johanne Braadland / NRK

– En del kan måtte tåle en omgang med omikron

Tendensen fra november og desember ser Helse Vest også i januar, skriver de i en pressemelding.

De siste dagene har det vært økende smitte i Norge. Likevel har færre blitt innlagt, og færre blitt overført til intensivavdelingene.

– Dette gjør at vi kan lette på tiltakene. Det betyr at en del av befolkningen kan måtte tåle en omgang med omikronsyke. Men om en er vaksinert, viser det seg at sykdommen ikke er så alvorlig, sier Hansen.

Helse Vest omfatter sykehusene i Helse Stavanger, Helse Fonna, Helse Bergen, Helse Førde og Haraldsplass i Bergen.

– Disse tallene viser at vaksinen virker, og bekrefter jo FHI sine tall fra tidligere. De uvaksinerte som kan vaksinere seg må gjøre det på vegne av fellesskapet. Det er en fellesskapsavgjørelse, sier Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap).