Kompiskjøring skal løse køproblemer

Bilister tar snarveier inn i boligområdene rundt Tjensvollkrysset.

Rushtrafikk - Tjensvollkrysset i Stavanger

Stavanger kommune vil la privatbiler kjøre kollektivfelt for å løse økende trafikkproblemer inn mot Tjensvollkrysset.

Foto: Tom Edvindsen / NRK

Stavanger kommune vil la privatbiler kjøre kollektivfelt for å løse økende trafikkproblemer inn mot Tjensvollkrysset.

Forutsetningen er at bilen frakter minst en passasjer.

Ordningen skal gjelde i begge retninger mellom Tjensvollkrysset og Madla Amfi og kan bli innført fra høsten.

Frykter at statlig kollektivpenger blir borte

Nestleder i kommunalstyret for byutvikling, Helge Solum Larsen fra Venstre er skeptisk og vil ha forslaget ut på høring.

Han frykter for at forslaget kan gi mindre statlige midler til kollektivttrafikk i byen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Helge Solum Larsen og Trine Skei Grande

Helge Solum Larsen frykter at forslaget kan føre til at Stavanger mister statlige penger til satsing på kollektivtransport.

Foto: Ned Alley / Scanpix

– Det er åpenbart at en politikk som fører oss fjernere fra målet om at vi skal få ut de statlige midlene som vi trenger for å drive en effejktiv kollektivtransport på Nord-Jæren, det er ikke politikk som jeg kan anbefale, sier Solum Larsen.

Bilister tar snarveier

Trafikken stanser mer eller mindre opp langs riksvei 509 på Madlaveien inn mot Tjensvollkrysset i Stavanger selv på en sein ettermiddag. Samtidig ligger kilometerlange traseer med kollektivfelt nærmest uberørt.

Les også: Angrer på boikott

Les også: - Unødvendig dyrt

Klagene har begynt å strømme inn til kommunen fra naboer i området som opplever at stadig flere bilister tar snarveier inn i boligfelter for å unngå køene.

– De som er befraktere innen kollektivtransporten og driver den i dag må først få lov til å bli hørt. Saken må sendes på høring og så må vi få en tilbakemelding om hvordan de opplever situasjonen av at privatbiler kan bruke kollektivfeltene, sier Venstre-politikeren.

– Ikke en levelig situasjon

Byggingen av nytt Tjensvollkryss til 120 millioner kroner har ikke løst de trafikale problemene i området.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

E39 ved Tjensvollkrysset

Stavanger kommune får klager fra naboer i området om at bilister tar snarveier gjennom boligområder for å unngå køene.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

I saksfremlegget skriver byplansjef Anne Skare at kommunen har mottatt en økende mengde henvendelser om gjennomkjøring i boliggater som konsekvens av dårlig fremkommelighet på hovedveien.

Solum Larsen hart forståelse for klagene.

– Jeg synes det er svært beklagelig dersom det viser seg at Vegvesenets utforming av Tjensvollkrysset har som konsekvens at nabolaget rundt dette området får en del fremmedtrafikk som ikke har noe inn i boligområdene å gjøre. Det trenger vi å gå enda dypere inn i og få en forklaring fra Vegvesenet som utformet dette krysset på hvordan de har tenkt å håndtere dette, for det er ikke en levelig situasjon, sier han.

Er kompiskjøring i kollektivfelt en god løsning?