Hopp til innhold

Kjøpte sine egne busskur – så kom bussen

Da Seabrokers fikk beskjed om at kommunen ikke hadde planer om kollektivtrafikk til sine nyutbygde lokaler, bygget de selv busstrasé og busskur langs veien. Feil rekkefølge, mener samferdselssjefen.

Ragnvald Albretsen

BUSSKUR: Ragnvald Albretsen, direktør i Seabrokers Group satte i gang en stor kontorutbygging langs golfbanen på Sola. Etterpå bygget han busstopp for å få bussen til å komme.

Foto: Arild Eskeland/NRK

– Samferdselssjefen var på besøk i et av mine bygg i fjor vår. Da fortalte han at det ikke skulle gå buss langs rekka av bedriftsbygg vi har bygget langs golfbanen, sier konserndirektør Ragnvald Albretsen i Seabrokers.

Næringslivet på Forus har selv betalt for at bussen skal gå til et nyutbygd kontorfelt ved Golfbanen på Sola. Seabrokers Group har bygget næringsbygg med nesten 6000 arbeidsplasser i området, men da feltet ble regulert var det ikke tegnet inn busstopp, eller busskur.

Albretsen ba fylkeskommunen og kommunene om å legge til rette for kollektivtrafikk, men fikk nei.

– Vi spurte fylkeskommunen og kommunene om å betale for busskur, men det ville de ikke. Da tok vi saken i egne hender, og satte opp busskur, sier Albretsen.

Ber Forus-pendlerne om å ta buss

På onsdag inviterte han til bussaksjon i en helsides annonse i Aftenbladet. Albretsen ber alle Forus-pendlerne ta buss tirsdag og onsdag i neste uke, for å vise hva som skjer dersom alle gjør det.

– Hele nettet vil kollapse. Da vil de antageligvis få se at dette må tilrettelegges med alternativer før de kan se på å redusere bilbruken, sa Albretsen.

Aksjonen er en reaksjon på at Samferdselssjefen i Rogaland vil doble antall bomstasjoner rundt Stavanger sentrum, Sandnes sentrum, Forus, Risavika og flyplassen på Sola, og at en rekke familier må belage seg på å måtte betale om mot 45.000 kroner i året bare i bompengeavgifter i forbindelse med arbeids- og fritidsreiser på Nord-Jæren.

Busskur kjøpt og satt opp av Seabrokers

LANGS VEIEN: Busskurene som er kjøpt og satt opp av Seabrokers bærer preg av selskapet.

Foto: Arild Eskeland/NRK

– Bussene må jo gå dit folk jobber

Men uten busstopp utenfor arbeidsplassene hadde heller ikke bussaksjonen vært mulig.

– Vi har tilrettelagt for buss, bygget veinett internt og betalt for, og plassert, busskur i det området, som vi selv har påkostet. Så nå går det busser der, sier Albretsen.

Han er kritisk til at fylkeskommunen og kommunen ikke har sørget for busskurene.

– Hvorfor skal vi gjør det? Det bør jo ligge inne i samferdselsbudsjettene at de skal sette opp busskur, og få bussene til å gå der folk jobber. Det må altså en privat aktør sette i gang. Ikke bare måtte vi bygge veinettet, men også bygge busskurene og betale for dem, sier Albretsen.

Gottfried Heinzerling

FEIL REKKEFØLGE: Samferdselssjef i fylkeskommunen, Gottfried Heinzerling mener utbygging må styres av kollektivtilbud, ikke omvendt.

Foto: NRK

Samferdselssjefen: – Feil rekkefølge

De absolutt fleste busskurene i fylket finansieres gjennom veibudsjettene og reklameinntekter, ifølge samferdselssjefen i fylkeskommunen. Busskurene på Forus er et unntak. Gottfried Heinzerling svarer slik på hvorfor fylkeskommunen kastet seg med i utbyggingsplanene og ga penger til busskur.

– Utbyggingen bør styres av hvor det er et skikkelig kollektivtilbud. I stedet for å bygge ut og undre seg over at bussen ikke kommer, sier han.

– En investor må finne ut på forhånd hvor busstilbudet skal komme, og hvor det er i ferd med å komme, og rette seg etter det, legger han til.

Men han understreker at han er glad for at Seabrokers har tilrettelagt for buss på Forus.

– Ja alt som gjør kollektivtransporten bedre er velkomment, sier Heinzerling.

Odd Aksland

FORNØYD: Kolumbus-direktør Odd Aksland, er glad for nye busskur uansett hvem som setter de opp.

Foto: Mari Rollag Evensen / NRK

Kolumbus: – Prisverdig

Kolumbus-direktøren er også glad for hvert nye busskur som bygges.

– Vi er glade uansett hvem som bygger busskurene, og synes dette er prisverdig. Samme hvem som sørger for at bussen kommer frem, er det veldig bra, sier Odd Aksland.

– Vi fortsetter å presse på for å få flere skikkelige holdeplasser, og det er også veldig viktig å passe på at alle holdeplassene blir vedlikeholdt, sier han.