De har revet én kirke tidligere. Nå kan det skje igjen

Det er revet fem kirker i Norge siden krigen. Kirkeverge Trygve Torgersen har vært med på å rive én av dem.

Trygve Torgersen

ET KJEMPEDILEMMA: – Det krever store midler å ruste den opp. Samtidig er kirken et kulturminne. Loven sier vi er pliktig til å ta vare på den så lenge den eksisterer, forteller kirkeverge Trygve Torgersen.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Rivingen av gamle Rege kirke i Sola kommune i Rogaland ble gjennomført i stillhet. Bare et par forbipasserende og en amatørfotograf var vitner til den historiske hendelsen.

– Det var noen som syntes det var leit at kirken ble revet. Nå, åtte år senere, hører vi ikke noe lenger. Det er et eksempel på at det går an å rive gamle kirkebygg i Norge, mener kirkeverge i Sola, Trygve Torgersen.

Fra 1850 til 1900 ble det revet 390 kirker i Norge. De siste 70 årene er det revet fem her til lands.

– På enkelte steder mener jeg vi må vurdere å rive kirker. Det er blitt revet hundrevis av kirker tidligere. Enten fordi lokalsamfunnet flyttet på seg, eller trengte større lokaler.

I 2010 ble gamle Rege kirke revet. Rivingen ble gjennomført i stillhet.

Han ønsker seg en nasjonal rivingsdebatt. For vi klarer ikke vedlikeholde alle de 1629 kirkene tilknyttet Den norske kirke godt nok. Siden krigen er 356 kirker kommet til. De neste tre årene er det planlagt å bygge ni nye kirker i Norge. I tillegg er fem andre kirker under planlegging.

– Jeg snakker med fortvilede kirkeverger om kirker som råtner på rot. Vi trenger en debatt om dette. Hvor mye makter vi å ta vare på, spør Torgersen.

– Radikalt å rive kirker

På landsbasis er det anslått at etterslepet på norske kirker beløper seg til mellom ti og tolv milliarder kroner.

– Det er viktig å ta vedlikeholdsproblemet på norske kirker alvorlig, men løsningen er ikke å rive kirker. Det er et radikalt grep, sier fagdirektør i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, Oddbjørn Sørmoen.

– Kirkeverger forteller om kirker som råtner på rot. Må vi ikke snakke om dette?

– Vi trenger definitivt en debatt med mange flere parter enn dem som sitter på problemet. Men det er viktig å skille mellom de kirkene vi kan sette i stand, finne annet bruk til eller rives, svarer han.

Kan rive igjen

Nå kan en ny kirke i Norge bli revet. Nok en gang på kirkeverge Trygve Torgersens vakt.

– Det er råteskader i kirketårnet. På andre siden av bygget har noen av de flotte pyntelistene falt ned. De er pill råtne. Skiferplater har seilt ned fra taket... De er livsfarlige å få i hodet, forteller han.

Trygve Torgersen

Trygve Torgersen peker og forklarer: – Skiferplater har seilt ned fra taket ... De er livsfarlige å få i hodet.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Kirkevergen står utenfor den gamle kirken på Tananger i Sola. Han peker og forklarer. Frostrøyken damper ut av munnen på ham. Det er vinter i Rogaland.

– Foreløpig er det ikke lekkasjeskader. Det er min store frykt på denne tiden av året. Da blir det et hakk verre, forteller han.

I 2002 fikk Tananger menighet ny kirke. Det førte til at hele menigheten flyttet fra den gamle kirken. Nå er det gått 16 år. Den gamle kirken står der fortsatt. Og forfaller.

– Vi har fått en ekstern faglig rapport, som sier at det vil koste tre millioner å renovere kirken.

– Hvor mye er det egentlige etterslepet på kirken?

– Det blir fort det dobbelte. Det tror jeg... Seks millioner kroner for å sette den i stand, svarer Torgersen.

– Vi må helt alvorlig vurdere å rive

Den gamle kirken fra 1800-tallet er listeført av Riksantikvaren. Vedlikehold av kirken innebærer strenge bestemmelser. Vi må hyre inn spesialkompetanse, mener Torgersen.

Tananger kirke

Ifølge kirkevergen vil det koste seks millioner kroner å sette den gamle kirken på Tananger i stand.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Det vil koste. Derfor tar kirkevergen bladet fra munnen. Han åpner for at den gamle kirken på Tananger kan rives.

– Hvis vi ikke finner andre bruksområder til kirken, så bør Sola kirkelige fellesråd helt alvorlig vurdere det.

For Tananger menighet trenger ikke kirken. Og siden den står på en kirkegård, så får de heller ikke solgt den. Hva gjør de da?

Håkon Rege

– Jeg tenker løsningen kan være å rive den gamle kirken på Tananger, sier tidligere ordfører i Sola, Håkon Rege.

– Det krever store midler å ruste den opp. Samtidig er det et kulturminne. Loven sier vi er pliktig til å ta vare på den så lenge den eksisterer. Det er et kjempedilemma for lokalsamfunnet.

– Når du bygger en ny skole, så river du den gamle

Håkon Rege var ordfører i Sola da gamle Rege kirke ble revet. Han tror at riving av Tananger gamle kirke vil vekke sterkere følelser enn sist det ble revet en kirke i kommunen.

– Det var personer som var skeptiske den gang, men ikke voldsom kritikk. Jeg tror det blir verre å rive denne kirken. Selv om jeg tenker det kan være løsningen.

– Hvorfor?

– Når du bygger ny skole, så river du den gamle. Det er alltid en grunn til at noe bygges nytt. De utgiftene som påføres samfunnet ved at denne kirken blir stående, er ikke fornuftig. Det er dyrt å ha den stående, mener han.