Normal

Kan få lån til å sikre denne overgangen

Det kan bli ny løsning for finansiering av planoverganger på Sørlandsbanen i Eigersund.
Samferdselsministeren vil låne kommunen 6,7 millioner kroner.

Planovergangen ved Kielland

Planovergangen ved Kielland er bare en av nesten 4000 usikrede i Norge. Jernbaneverket vil ha spleiselag for å betale for sikring, men kommunen har hittil sagt nei.

Foto: Øystein Ellingsen

Lenge har sikringen av planovergangene i Eigersund kommune har stått på stedet hvil fordi Jernbaneverket og kommunene ikke blir enige. Jernbaneverket ber om et spleiselag for å få sikringen unnagjort, mens kommunene sier nei til å bidra med de 6,7 millioner kronene som trengs.

Nå sier samferdselsministeren at staten kan låne kommunen de nødvendige midlene for å få jobben gjort.

– Statsråden har tilbudt seg å ta risikoen for summen på 6,7 millioner kroner som Eigersund kommune er blitt presentert, sier ordfører Leif Erik Egaas i Eigersund kommune.

– Ikke slik vi ble forespeilet

Nå venter han på å få det skriftlig så han kan legge saken frem for formannskapet i slutten av august.

Egaas står ved planovergangen på Kielland sammen med kommunikasjonssjef i Jernbaneverket, Henning Lode. Det snakkes om dialog og sikring, men foreløpig er planovergangen de står ved usikret.

– Dette forslaget er jo ikke helt sånn vi har blitt forespeilet tidligere, men vi er på jakt etter dialog. Det er det viktigste, sier Lode.

Mens diskusjonen går kommer et tog i det fjerne, men varsellampen ved overgangen virker ikke. Det viser seg at planovergangen ligger på privat grunn hvor grunneier har ansvaret, men sikringen i huset som skal stå for strømmen har gått.

Leif Erik Egaas og Henning Lode ved planovergangen på Kielland

Leif Erik Egaas og Henning Lode ved planovergangen på Kielland. rett foran toget står varsellampen som ikke virket da toget nærmet seg.

Foto: Øystein Ellingsen

– Sikringen hadde gått i huset som skal levere strøm til anlegget, de var heller ikke kjent med hvordan dette fungerer. Det er alvorlig fordi vi så at det var mye rare koblinger i sikringsskapet, og det er nå meldt til Dalane energi.

– Så det er rett og slett en bekymringsmelding?

Ja, fordi det er rett og slett ikke sånn vi forventer at strømmen blir behandlet.
Dette er jo litt av årsaken til at vi er ivrige på å få en løsning. Dette er nok viktigere enn det folk tror. Derfor ønsker vi fremdeles dialog med kommunen, sier Lode.

– Kommunen må bidra

Bare et par mil lenger øst på Sørlandsbanen, i Lund kommune jobbes det nå med å sette opp en ny jernbaneovergang på Tekse. Teknisk sjef i Lund, John Skåland, sier at uten at kommunen hadde samarbeidet med Jernbaneverket ville aldri arbeidet ha kommet i gang.

– Det er helt avgjørende at kommunen stiller opp. Både økonomisk, men og at vi legger godt til rette for samarbeidsklimaet, da gir det resultat, sier Skåland.