Hopp til innhold

– Toget kan jo komme

Politikere og byråkrater krangler om hvem som skal betale for ny bro. I mellomtiden må ungene fortsatt krysse gamle, nedslitte jernbaneoverganger. Det finnes 3500 slike i Norge.

Lars Kristian Sleveland Søyland

Lars Kristian Sleveland Søyland er seks år og skal begynne på skolen. Han er en av de ungene som bor langs strekningen, og som må krysse Sørlandsbanen for å komme seg på skolen.

Foto: Øystein Ellingsen

– Toget kan jo komme. Når jeg skal snu, kan det være at hjulene henger fast nede i de stripene.

Lars Kristian er seks år og skal begynne på skolen. Han er en av de ungene som bor langs strekningen, og som må krysse Sørlandsbanen for å komme seg på skolen.

Les også: – Liv må nok gå tapt før noe skjer

Moren til Lars Kristian, Janne Sleveland Søyland har seks barn i skolealder. Alle må krysse den utslitte overgangen flere ganger daglig.

Nedslitt jernbaneovergang

Jernbaneovergangen på Sleveland er nedslitt og ødelagt. Foreldre frykter ulykker når skolebarna krysser den.

Foto: Øystein Ellingsen

– Jeg ser jo at treverket er i ferd med å smuldre opp. Det er stor renne der. Jeg tenker hvor fort gjort det er å snuble og falle når ungene kommer på sykkel eller til fots, sier hun.

Lovet ny bro

I fjor høst ble hun lovet ny jernbanebro av statssekretær Geir Pollestad (Sp) i samferdselsdepartementet. Da sa han følgende til NRK:

– Jeg har håp om at vi raskt kan komme i mål med å finne en løsning på dette, slik som vi har lovet.

Etter det har Sleveland Søyland ikke hørt et ord.

– Jeg er jo veldig skuffet, sier hun.

– Eigersund kommune kan ikke bidra med betydelige beløp

I et brev i november i fjor ba Pollestad Jernbaneverket om å sette i gang med prosjektet. Svaret fra jernbaneverket kom et halvt år senere, i mai i år. Her forutsettes det at Eigersund kommune er villige til å bidra med en betydelig del av finansiering av planovergangen.

Les også: Frykter nye dødsulykker

Les også: Frykter nye dødsulykker

Det liker ikke Eigersundsordfører, Leif Erik Egaas (H). Han sier brevet overrasker ham stort. Egaas forstår ikke at Jernbaneverket tør å skrive et slikt brev til departementet.

Ordfører Leif Erik Egaas

Ordfører Leif Erik Egaas i Egersund vil ikke betale for ny overgang. det mener han Jernbaneverket skal gjøre.

Foto: Øystein Ellingsen

– Statssekretæren har jo skrevet dette på vegne av samferdselsministeren, som er den øverste lederen for det som har med samferdsel å gjøre. Derunder ligger Jernbaneverket. Det er helt klart at Eigersund kommune kan ikke bidra med betydelige beløp på en planovergang som Jernbaneverket eier, sier Egaas.

– Vanlig at Jernbaneverket har et tett samarbeid med kommunene

Planovergangen vil koste vel 20 millioner kroner. Det finnes 3500 slike usikrede jernbaneoverganger i Norge. Jernbaneverket ber kommunene om å være med å spleise på utgiftene.

Det sier kommunikasjonssjef i Jernbaneverket, Trude Isaksen.

– Når du skal legge ned tre overganger og samle det til en bro, så er det nødvendig å gjøre en god del veitiltak, og omlegging av veier. her har vi diskutert finansiering sammen med kommunene, sier Isaksen om planovergangene mellom Egersund og Helleland.

Barna på Sleveland

Barn og foreldre på Sleveland er lovet bro som erstatning for den nedslitte jernbaneovergangen. Først må imidlertid jernbaneverket og kommunen bli enige om hvem som skal betale.

Foto: Øystein Ellingsen

Det at Eigersund kommune ikke vil bidra økonomisk, kommenterer Jernbanverket slik:

– Denne diskusjonen med kommunen ønsker vi å fortsette. Når det gjelder veitiltak i forbindelse med planoverganger er det ganske vanlig at Jernbaneverket har et tett samarbeid med kommunene, sier Isaksen.

– Det virker som tomme ord

Mens Samferdselsdepartementet, Jernbaneverket, og Eigersund kommune bruker tid på å finne en løsning, frykter Janne Sleveland for sine egne unger og for de andre barna i grenda.

Les også: Dødsulykke på usikret planovergang

– Det jeg synes er verst er når ungene skal til skolen og hjem fra skolen. Da kommer det en del tog fra Oslo og Kristiansand, sier hun.

Løftene om ny bro over jernbanen er hun ikke imponert av.

– Det virker som om det er tomme ord, alt sammen, sier Sleveland Søyland.