Hopp til innhold

Vil gå sammen med Sandnes eller Strand

Politikerne i Forsand er delt i spørsmålet om kommunen skal slå seg sammen med Sandnes eller Strand. Uansett vil de ikke klare å fortsette alene.

Forsand

Forsand er en del av ytre Ryfylke, som svært mange turister besøker hvert år. Kommunen har rundt 1200 innbyggere.

Foto: Mari Friestad / NRK

– Det hadde vært fantastisk om kommunen kunne bestå, men økonomisk sett ser ikke det ut til å være mulig, sier Guro Fløysvik i Forsand KrF.

Guro Fløysvik

GÅR FOR STRAND: Guro Fløysvik (KrF)

Foto: Mari Friestad / NRK

Hun og sju andre representanter i kommunestyret mener derfor at Forsand bør slå seg sammen med Strand.

– Vi har langt flere likheter med Strand enn med Sandnes. I tillegg har Strand vist at de klarer å å få til mye med begrensa økonomi, sier Fløysvik.

Tror Strand går til Stavanger

Ordfører Bjarte Sveinsvoll Dagestad (H) mener derimot at Sandnes er et langt bedre alternativ. Han har åtte andre representanter i kommunestyret bak seg.

– Jeg mener vi i realiteten velger mellom Sandnes og Stavanger. Strand er uansett en del av Stavanger om 10-15 år, tror Dagestad.

Han tror også at Forsandbuen får et bedre tjenestetilbud med å gå sammen med Sandnes.

Ordfører i Forsand

GÅR FOR SANDNES: Bjarte Sveinsvoll Dagestad (H)

Foto: Mari Friestad / NRK

– Forsand har bedre mulighet til å bestå som i dag om vi går for Sandnes. Samtidig blir vi robuste med en gang, siden vi får store og gode fagmiljøer, sier ordføreren.

Frykter kommunen blir utkant i Sandnes

KrF-politiker Guro Fløysvik er ikke enig. Hun tror avstanden til Sandnes vil gjøre en sammenslåing vanskelig, særlig dersom ferjeforbindelsen mellom de to kommunene blir lagt ned.

– Det er svært uheldig om Forsand blir en liten utkant i Sandnes, som i tillegg er delt av en fjord, sier Fløysvik.

Ordføreren deler ikke den bekymringen.

– Jeg ser på det som helt utenkelig at vi ikke skal klare å drive ferjesambandet sammen med Sandnes, sier Dagestad.

Endelig avgjørelse i september

Onsdag kveld blir det folkemøte om kommunesammenslåing i Forsand. Deretter skal kommunen ha innbyggerundersøkelse, der tilfeldig utvalgte blir ringt og spurt om de ønsker sammenslåing med Strand, Sandnes eller Gjesdal.

Det siste alternativet er det derimot ingen av politikerne som har gått for, siden Gjesdal har sagt nei til sammenslåing med Sandnes.

Politikerne i Forsand skal gjøre et endelig vedtak i kommunestyremøte den 7. september.

Forsand

Politikerne i Forsand er delt i spørsmålet om kommunesammenslåing. Nå skal innbyggerne si sitt.

Foto: Mari Friestad / NRK

NRK anbefaler