Hopp til innhold

Nektar å gi opp ferje til fordel for rekordtunnel

Sjølv om bygginga av verdas lengste undersjøiske vegtunnel er i full gang, kjempar mange for at den ikkje skal erstatta det eksisterande ferjesambandet over Høgsfjorden i Rogaland.

MF «Finnøy»

MF «Finnøy» trafikkerer i dag i Høgsfjordsambandet. Staten har opna for privat ferjedrift også etter Ryfast-opninga i 2019.

Foto: Gunnar Morsund / NRK

Ole Tom Guse

Ole Tom Guse er tidlegare ordførar i Forsand, og er imot at sambandet mellom Lauvik og Oanes skal leggast ned etter Ryfast-opninga. Han er styremedlem og pressetalsmann for det nye selskapet Høgsfjord Rutelag.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

– Så lenge det finst eit ønske om å behalda ferja så ønsker me å koma i posisjon til å driva ferja sjølv, eller finna andre som kan driva den, seier tidlegare ordførar i Forsand kommune Ole Tom Guse.

Han har vore med på å oppretta selskapet, Høgsfjord Rutelag, som skal arbeida for framleis ferjedrift på Høgsfjorden når Ryfast opnar om tre år.

Kor realistisk det er for ei lita ferje å ta opp konkurransen mot ein giganttunnel er noko av det første det nye selskapet skal sjå på.

– Det blir ein omveg og ei ulempe

– Det er ein lang veg å gå. Målet nå er å finna ut om det er fagleg og økonomisk grunnlag for å driva det. Det er ein ting å ønska det, men det er noko anna å kunne gjennomføra det. Det er ingen som vil driva ei ferje dersom den ikkje går med økonomisk overskot, seier Guse.

Ryfast skal binda saman Nord-Jæren og Ryfylke med ein tunnel på 14,3 kilometer. Det blir den lengste undersjøiske tunnelen for bilar i verda, og den skal erstatta ferjesambandet mellom Stavanger og Strand i tillegg til ferjesambandet mellom Sandnes og Forsand. Det nye selskapet kjempar for å bevara det sistnemnde.

– For ein del av brukarane vil det bli ein omveg og ei ulempe den dagen ferja legg ned. Ikkje minst vil det gjelda turistnæring, seier Guse.

Ryfast

Bra for Lysefjord-turistane

Han meiner at sommaren har vore eit godt døme på dette, med alle som reiser inn til Lysefjorden.

– Alle skal sjå Lysefjorden, og alle skal sjå Preikestolen, fleire av desse kjem sør frå, og då er høgsfjordsambandet den enklaste måten å koma seg inn på, seier Guse.

Han seier at det finst mange krefter som ønsker ferja.

– Me høyrer jo på dei politiske signala som har vore i Sandnes og i Forsand, om at det finst politikarar som ønsker å jobba for at ferja skal halda fram med å gå. Me har også næringslivsaktørar på begge sider av fjorden som ønsker at ferja skal halda fram. Me satsar på at me skal klara å få dei med på laget i neste runde når det kjem til det økonomiske og andre former for drift.

Dei har allereie klarert med staten at dei kan driva privatferje dersom dei ønsker det.