NRK Meny
Normal

Det blir ingen kompiskjøring her

Med knappest mulig flertall ble forslaget om at du kan bruke kollektivfeltet om du tar med deg en passasjer nedstemt

Kompiskjøring i kollektivfelt

Stavanger Bystyre sa nei til et prøveprosjekt med kompiskjøring på Madlaveien.

Foto: Kirsti Wilhelmsen / NRK

Bystyret i Stavanger vedtok mandag kveld at kollektivfelt for hovedbussruter ikke skal brukes som såkalte sambruksfelt.

Det betyr at personbiler med passasjerer ikke får bruke kollektivfeltet.

Forslaget om kompiskjøring manglet imidlertid bare en stemme på å bli vedtatt.

Høyre, Fremskrittspartiet og Pensjonistpartiet ville ha et prøveprosjekt med kompiskjøring på Madlaveien, og fikk 33 stemmer for forslaget. De andre partiene sa nei, og fikk 34 stemmer.

Politiet støttet kompiskjøring

Bakgrunnen er at kommunalstyret for byutvikling tidligere har gått inn for et slikt prøveprosjekt med kompiskjøring ï kollektivfeltet på Madlaveien mellom Madlakrossen og motorveien.

Avstemning om bybanen i Stavanger bystyre

Forslaget om kompiskjøring ble nedstemt i Stavanger bystyre med en stemmes overvekt.

Foto: Ingvald Nordmark / NRK

Dette ville åpnet for at personbiler med en eller flere passasjerer kunne bruke kollektivfeltet.

Vedtaket i kommunalstyret ble anket og sendt ut på høring til en rekke instanser.

Den eneste instansen som er positiv til kompiskjøring politiet. De mente tiltaket kunne føre til mindre gjennomkjøring i boligområder på Tjensvoll på grunn av dårlig fremkommelighet på RV509.

– Ville føre til lenger reisetid med buss

Både Statens vegvesen og Kolumbus er svært negative til personbiler med passasjerer i kollektivfelt.

Sambruksfelt 2+

Både Statens vegvesen og Kolumbus er svært negative til personbiler med passasjerer i kollektivfelt.

Foto: SEH / SCANPIX

Kolumbus mener kompiskjøring er et tiltak for økt bilbruk.

Statens vegvesen sier at et vedtak om sambruksfelt i bystyret vil bli anket til Samferdselsdepartementet.

– Dette vil føre til 5–10 minutters lengre reisetid med buss. Forholdene for kollektivtrafikken blir forverret mens biltrafikken får det bedre, heter det i høringsuttalelsen til Statens vegvesen.