– Det største for industrien på et tiår

Med Enova-støtten på 1,5 milliarder legger nå Hydro 3,9 milliarder på bordet til et pilotanlegg for verdens mest miljøvennlige aluminiumsproduksjon.

Hydro Karmøy

Gjennom teknologipiloten på Karmøy vil Hydro utvikle verdens mest energi- og klimaeffektive teknologi for aluminiumproduksjon, med det minste CO2-fotavtrykket i verden.

Foto: Hydro

– Karmøypiloten vil bli den største investeringen i fastlandsindustrien utenom olje og gass på et tiår, sier Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

Hydro har nå formelt bestemt seg for å investere i, og utvikle et fullskala pilotanlegg på Karmøy for å verifisere verdens mest energi- og klimaeffektive aluminiumsproduksjon.

Fikk 1,55 milliarder fra Enova

Beslutningen viser dermed vår tiltro til den norske teknologiklyngen og Norges fremtidige posisjon for bærekraftig produksjon av aluminium i et globalt klimaperspektiv, sier han.

I juni i fjor vedtok Enova å gi 1,55 milliarder kroner i investeringsstøtte til Hydros planer om å teste ut verdens mest energieffektive aluminiumsproduksjon i et fullskala pilotanlegg på Karmøy. I forrige uke kom godkjenningen fra EFTAs overvåkningsorgan ESA, og Hydro fikk dermed pengene.

– Det er gledelig at vi endelig kan snu trenden. Vi har vært gjennom mange tøffe år, og kan endelig få til noe positivt med å få bygge ut og få ansette nye folk. Vi ser veldig positivt på veien videre, men vi er ikke hundre prosent i mål, sier tillitsvalgt ved Hydro Karmøy, Ove Ellefsen.

Krever utbygging av kraftnett

Pilotanlegget er planlagt med en årlig produksjonskapasitet på om lag 75.000 tonn. Det kan være klart tidligst i andre halvår 2017.

En endelig byggebeslutning er avhengig av det Hydro kaller en robust kraftløsning for teknologipiloten.

Selskapet har denne uken fått i stand en ny kraftkontrakt med Lyse Produksjon AS på 330 GWh per år for perioden 2031–2040. Det dekker en tredel av kraftbehovet til pilotanlegget.

– Vi arbeider aktivt for å dekke inn det resterende kraftbehovet for piloten fram mot en endelig byggebeslutning, sier Brandtzæg.

Selskapet har tidligere fått løfte fra Statnett om at de vil bygge ut strømnettet i regionen innen rimelig tid, for å legge til rette for nysatsingen.