Hopp til innhold

Undersøker havbunnen utenfor Utsira før vindturbinutbygging

Om få år er det planlagt et havvind-felt i havområdet Utsira nord. Derfor skal bunnen studeres før havturbinene kommer på plass.

Heidi Gabrielsen undersøker funn fra havbunnen utenfor Utsira.

Heidi Gabrielsen studerer et av funnene fra havbunnen.

Foto: Christine Fagerbakke / Havforskningsinstituttet

CO₂ i atmosfæren
420.4 ppm
1,5-gradersmålet
+1.05 °C
Les mer  om klima

– Her er en tarmsjøpølse, sier overingeniør Heidi Gabrielsen fra Havforskningsinstituttet, mens hun viser frem en slimete skapning funnet på havbunnen utenfor Utsira.

Videre tar hun frem en ny vekst fra havet.

– Jeg tror dette er fingersvamp. Vi bruker bare latin, så jeg kaller denne antho dichotoma.

Noen av funnene Havforskningsinstituttet gjorde på havbunnen utenfor Utsira.

FUNN: Helt til venstre ligge sjøpølsen. Det som likner på et tre, er fingersvamp.

Foto: Christine Fagerbakke / Havforskningsinstituttet

En bunntråler henter opp flere tusen skapninger fra havbunnen som blir spylt og sortert.

Havforskningsinstituttet kartlegger området hvor en stor vindturbinpark er planlagt. Bunnforholdene skal studeres nøye først.

Havforskningsinstituttets filmutstyr.

En stor rigg med kamera er klar for å filme havbunnen.

Foto: Christine Fagerbakke / Havforskningsinstituttet
Denne grabben bruker havforskerne til å ta prøver av det øverste laget med sediment på havbunnen. Dermed renser havforskerne fangsten - slik at det kun er det biologiske igjen.

Denne grabben bruker havforskerne til å ta prøver av det øverste laget med sediment på havbunnen. Dermed renser havforskerne fangsten – slik at det kun er det biologiske igjen.

Foto: Christine Fagerbakke / Havforskningsinstituttet
Tekniker Lene Christiansen bruker vann for å skille gjørme fra dyrene alt det spennende biologiske som bor i havet.

Tekniker Lene Christiansen bruker vann for å skille gjørme fra dyrene og alt det spennende biologiske som bor i havet.

Foto: Christine Fagerbakke / Havforskningsinstituttet

– Vi vil se på hva som er her før de bygger noe. Det hjelper oss med å bestemme hvordan man best kan gjøre bedre forvaltning her, sier Genoveva Gonzalez-Mirelis, toktleder fra Havforskningsinstituttet.

Toktleder Genoveva Gonzalez-Mirelis på G. O. Sars under bunnkartleggingen til Mareano utenfor Utsira

Toktleder Genoveva Gonzalez-Mirelis.

Foto: Christine Fagerbakke / Havforskningsinstituttet

Dokumenterte bunnen

Med forskjellige redskaper henter Havforskningsinstituttet opp både dyr- og jordprøver fra havbunnen.

Med en stor videorigg dokumenterer de også på film.

– Vi var nede på 260 meter og filmet 200 meter langs havbunnen for å se hva som lever der. Fisk, svamp og sjøliljer så vi blant annet, sier Barbro Haugland, overingeniør på Havforskningsinstituttet.

Barbro Haugland med filmutstyret som skal på havbunnen.

Barbro Haugland med forskningsutstyr.

Foto: Christine Fagerbakke / Havforskningsinstituttet

Nå starter den store jobben me å registrere alle funnene.

– Det er mange tusen arter, og vi er mange mennesker som jobber med å få kartlagt dyrelivet på havbunnen, sier Gabrielsen.

Ønsker lik forskning på fugl

Naturvernforbundet er positive til arbeidet Havforskningsinstituttet gjør på havbunnen.

– Det er opplagt bra at det forskes i området, og at det gjøres før det plasseres havvinturbiner, sier Truls Gulowsen, leder i Norges Naturvernforbund.

Les også: Fann store mengder trålspor i «urørt» natur

Fiskefartøy med trål
Fiskefartøy med trål

Når det gjelder miljøkonsekvenser tror han at fraværet av tråling vil bli så positivt at negative konsekvenser av ankerfeste for turbiner vil ha mindre effekt.

Truls Gulowsen, leder Norges Naturvernforbund

Truls Gulowsen, leder for Norges Naturvernforbund.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK

Han er mer bekymret for sjø- og trekkfugl i området og ønsker seg liknende forskning på dette.

Det bør forskes på hvor mye området brukes av sjøfugl og trekkfugl, på skadeomfang og eventuell unnvikelse. Det kan hende trekkfugl unnlater å bruke området. Det kan bety at de må fly lengre eller rett og slett ikke trekker, sier Gulowsen.

Hvis viktige trekkruter eller næringsområder blir utilgjengelige for sjø- og trekkfugl, kan det få store konsekvenser for bestanden til noen fuglearter, mener han.

Derfor ønsker Naturvernforbundet at det forskes på fuglenes adferd i området i dag, like grundig som Havforskningsinstituttet nå gjør på havbunnen.

Les også: Havets verdier er gransket på tvers av Norge

Midnattsol ved Ingøy i Vest-Finnmark
Midnattsol ved Ingøy i Vest-Finnmark