Full pakke på fire år

Et nytt studietilbud lokker med både arbeidserfaring, fagbrev og studiekompetanse i løpet av fire år.

Jåttå vgs.

Jåttå videregående i Stavanger vil satse på et såkalt TAF-tilbud innen restaurant- og matfag.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Hensikten med det nye tilbudet er å få flere unge som er sterke teoretisk til å velge yrkesfag.

To videregående skoler i fylket ønsker å sette i gang forsøk med studietilbudet, der elevene er knytta opp mot en bedrift allerede fra første året på videregående.

Les også: Bodø sender 200 elever ut av byen - halvparten dropper ut

Les også: Kjemper for matfagene på Jæren

Samtidig får de teoretisk undervisning både i yrkes- og allmenne fag.

– Tanken er jo at elevene etter fire år kommer ut med en kompetanse som de ellers ville bruke fem år på å ta.

Det sier Joar Loaland som er fylkesdirektør for opplæring i Rogaland

Fire år

I dag går elevene først to år på skole og så to år som lærlinger i bedrift før de får fagbrev. Først etter det kan de ta et femte år for å skaffe seg studiekompetanse for å ta høyere utdanning.

På Teknisk allmenne fag, eller TAF, som det nye tilbudet kalles, får de alt på en gang.

– Vi blander både opplæring og læretid i disse fire årene. Så de får en blandet løsning, og en komprimert løsning, sier Loaland.

Skole. Klasserom. Illustrasjonsfoto.

Hensikten med det nye tilbudet er å få flere unge som er sterke teoretisk til å velge yrkesfag. (Illustrasjonsbilde)

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

18 skoler rundt om i landet har tilbud om TAF i dag. I Rogaland ønsker nå to skoler å starte forsøk til høsten.

Jåttå videregående i Stavanger vil satse innen restaurant- og matfag, og Haugaland i samarbeid med Karmsund etablerer et lignende tilbud innen tekniske fag, elektro og bygg- og anlegg.

Bedre ingeniører

–Vi ønsker å tiltrekke oss elever som blant annet er dyktige på realfag til industrien.

Det sier rektor Odd Henning Johannessen ved Haugaland videregående skole. Bakgrunnen er det store behovet for blant anna ingeniører, og Johannessen tror det nye opplegget ikke bare vil gi industrien flere av dem.

Les også: Suksessopplegg kan bli nedlagt

Les også: Foreldre presser barn til å velge statusfag

– De som i tilfelle blir ingeniører de har et fagbrev i bunnen og har en erfaring fra det å jobbe på gulvet i en bedrift. Det gjør at de får en helt annen innsikt og blir langt dyktigere som ingeniører, sier Johannessen.

– Bedriftene positive

Allerede fra første skoleår skal elevene knyttes til en bedrift, med noen dager i uka på jobb og noen på skole. Tidlig tilknytning til arbeidslivet er en fordel for både bedriftene og de unge, tror Loland i fylkeskommunen.

– De får og en tilvenning til arbeidslivets arbeidstid, for de går med vanlige ferier som andre arbeidstagere, sier han.

Rektor Odd Henning Johannessen sier at bedriftene er veldig interesserte i det nye tilbudet..

– Det gir bedriftene en mulighet til å forme disse elevene på en god måte, mener Johannessen.

– Vil gi gode medarbeidere

For å få godkjent søknadene må skolene ha forpliktende avtaler med bedriftene. På Haugalandet har blant andre Hydro, Westcon, Kruse Smith og Veidekke allerede sagt ja.

Det har også Aibel. De har forplikta seg til å ta imot fem lærlinger, sier kommunikasjonsdirektør Bjørg Sandal.

– Vi har behov for flere fagfolk og vi synes det er flott å kunne bidra til å øke interessen for realfagsutdanning. Det å kombinere et praktisk tilbud med teoretisk utdanning, det har vi veldig tro på vi gi oss gode medarbeidere når de er ferdig med utdanningen, sier Sandal.

Fylkespolitikerne i opplæringsutvalget får søknadene om å få starte det nye studietilbudet på bordet tirsdag.

– Et krevende løp

Innstillinga fra fylkesdirektør Loland er positiv, forutsatt at skolene sikrer et tilbud til de elevene som ikke greier å gjennomføre løpet. For her handler det om å lokke de lyseste hodene til yrkesfaga.

Les også: Dropper ut ved hyppige klassebytter

Les også: Vil ha mattedugnad på alle nivåer

– Vi er usikre på hvem som vil velge denne løsningen. I den grad vi klarer å rekruttere flere som ellers ville valgt et reint studieforberedende løp, så er jo det spennende, sier Loland.

Han mener TAF-tilbudet ikke er for de skoletrøtte.

– Jeg tror det er et krevende løp. De har kortere ferie, og de to skolene som planlegger dette legger og inn tyngre teorifag, så det blir et tøft løp, mener fylkesdirektøren for utdanning.