Hopp til innhold

– Eg driv ikkje valkamp i fjøsa

Fleire lokalpolitikarar arbeider innan undervisning og offentleg administrasjon enn resten av befolkninga. Møt tre av dei som ikkje er del av politikarstraumen.

Ask Brekke er ordførerkandidat og klauvskjærer.

Ask Brekke er ein av sju klauvskjerarar i Rogaland. Det harmoniserer godt med det politiske livet, meiner han sjølv.

Foto: Elise Pedersen / NRK

26 år gamle Ask Brekke på Randaberg er sjeldan. Han arbeider nemleg som klauvskjerar.

– Eg gir manikyr og pedikyr til kyr, fortel han entusiastisk.

Det er ikkje mange klauvskjerarar i Noreg. Noregs klauvskjerarlag har omtrent 80 medlemmer, og 40 av desse er sertifiserte, ifølgje Tine. I Rogaland finst berre sju, ifølgje Brekke.

Meditasjon i fjøset, diskusjon i kommunestyret

26-åringen har vore avløysar i ti år, og starta eige klauvskjerarfirma for eitt og eit halvt år sidan.

Han er også ordførarkandidat for Sosialistisk Venstreparti i Randaberg.

Jon H. Fiva er BI-professor og forskar. Han bekreftar overfor NRK at det ikkje er mange som Brekke. I hans jobbkategori jobbar 38 prosent av befolkninga, medan 23 prosent av kommunestyrepolitikarane jobbar i same næring.

Fiva har saman med andre kollegaer forska på yrkesgruppene politikarar i kommunestyra tilhøyrer. Omtrent 10.000 som blei valde i 2019 har blitt kartlagt.

– Hovudbiletet viser at politikarane er i overvekt, særleg når det gjeld undervisning og offentleg administrasjon, i forhold til resten av befolkninga. Det er også mange bønder som sit i kommunestyra i Noreg.

Meditasjon i fjøset, diskusjon i kommunestyret

Ifølge Brekke er det meditativt å gå rundt store og rolege dyr i kvardagen.

– Ein slepp å snakke så mykje med folk.

– Slepp å snakke med folk, men du er jo politikar?!

– Kyrne stiller ingen spørsmål. Men ein kan bli tullete i hovudet av å ikkje snakke med nokon andre enn kassedama og kona.

I dag sit Brekke i kommunestyret som einaste representant for SV. Han håpar å få ein plass også etter valet i haust.

Men valkampen blir lagd til arbeid på stand. Ikkje på jobb.

– Eg driv ikkje valkamp i fjøsa til kundane, og eg trur heller ikkje det er så mange politiske fordelar med å vere klauvskjerar, ler han.

Ask Brekke på jobb som klauvskjærer.

Ask Brekke synest det er meditativt å arbeide med kyr.

Foto: Privat

Fastlege, A-lagstrenar, KRIK-leiar og ordførarkandidat

Børge Vassbø arbeider som fastlege i Eigersund kommune, men han er også trenar for Bjerkreims herrelag i 5. divisjon.

Og ordførarkandidat for Kristeleg Folkeparti i Bjerkreim kommune. I ei avstemming i lokalavisa Dalane Tidende meinte 23 prosent at han bør bli den neste ordføraren i kommunen.

Så sjansane er gode for at Vassbø har noko i ein ordførarkamp å gjere.

– Eg har ingen plan om å slutte som trenar om eg blir ordførar. Det er god stemning i troppen, og eg trivst med det. Om klubben vil at eg skal halde fram, trur eg ikkje at det at eg kanskje blir ordførar vil vere noko hinder til det.

Børge Vassbø (KrF) er fotballtrener og ordførerkandidat.

Børge Vassbø trur ikkje det hadde vore noko problem å vere A-lagstrenar samtidig som ordførar.

Foto: Elise Pedersen / NRK

Om det er ein fordel i valkampen at han er A-lagstrenar, er han usikker på.

Børge Vassbø (KrF) med i Lokalens valgturne

Børge Vassbø er ordførarkandidat for KrF i Bjerkreim. Her under valturneen til NRK Rogaland.

Foto: Elise Pedersen / NRK

– Folk veit kven eg er i større grad enn om eg ikkje hadde vore fotballtrenar. Men eg tenkjer at folk vel kandidatane dei tenkjer kan tene kommunen best.

Vassbø tok også del i å starte Krik i kommunen i 2006, og har vore leiar sidan då.

– Ei sjukt bra kone, seier han om korleis han får tid til alt.

Løyser verdsproblem frå frisørstolen

Astrid Larsen er ordførarkandidat for Venstre i Gjesdal for andre gong. At ho hamna i politikken, botnar i at ho driv frisørsalong på tettstaden Ålgård.

– Eg klipte håret til ein kunde som sat i fylkestinget for Venstre. Då blei eg overtalt, fortel ho.

At ho ofte kjem i snakk med kundar om kvardagen, kan vere ein fordel som politikar, trur ho sjølv.

– Eg har jo folk frå alle sosiale lag og alle aldrar i stolen min, og eg treffer nokre kundar oftare enn vennene mine. Då blir eg oppdatert på korleis livet er, kva utfordringar dei har og kva som rører seg, seier ho og held fram:

Astrid Larsen (V)

Astrid Larsen er ordførarkandidat for Venstre, men arbeider også som frisør.

Foto: Elise Pedersen / NRK

– Det er veldig ufarleg å snakke med ein frisør, og kundane delar ofte ting dei ikkje deler med foreininga til dømes. Vi løyser verdsproblem rett som det er.

Venstre har førebels ingen i kommunestyret i Gjesdal. Siste måling frå Poll of polls viser at partiet har ei oppslutning på 1,8 prosent i kommunen.

Dersom Larsen får ein plass, har ho førebels ikkje ein plan for korleis kvardagen kjem til å sjå ut.

– Eg får seie som Pippi: «Det har eg aldri gjort før, så det klarer eg heilt sikkert».

Framover er ho tydeleg på kvar ho vil tilrå kundane å leggje skiljet.

– Det må jo bli venstre!

Astrid Larsen (V) Gjesdal

Astrid Larsen fortel at ho har folk frå alle sosiale lag i frisørstolen.

Foto: Elise Pedersen / NRK

– Tommel opp

At ikkje alle lokalpolitikarar er yrkespolitikarar, trur forskar Jon H. Fiva slår positivt ut.

Portrettbilde av økonom John H. Fiva ved BI.

Jon H. Fiva ved BI.

Foto: Herman Ekendahl-Dreyer

– Når ein går til stemmelokala, ser ein gjerne etter folk som har same erfaringar som ein sjølv, og det kan helt klart spele ein rolle.

Sjølv om eit fleirtal av politikarane har liknande bakgrunn, meiner han det ville vore problematisk om det berre var dei typiske yrka som stilte til val.

– Eg gjer tommel opp for det norske demokratiet, og at det er plass til utradisjonelle yrke i kommunestyra, seier han.