Hopp til innhold

Nå blir det fortgang i Rogfast-arbeidet

Norges lengste undersjøiske tunnel blir lagt fram for Stortinget før påske. Alt tyder på at første fjordkryssing på ferjefri E39 blir behandla før sommeren.

Rogfast

Prosjektet E39 Rogfast innebærer kryssing av Boknafjorden og Kvitsøyfjorden nord for Stavanger med undersjøisk tunnel.

Foto: Statens vegvesen

– Regjeringen har brukt mye tid på kostnadene, for å redusere risiko for at prosjektet ble dyrere, opplyser Samferdselsdepartementet.

Det har vært usikkerhet og diskusjon om hvorvidt planene kunne bli behandla i inneværende stortingsperiode. En utsettelse kunne ført til milliardregning til bilistene.

Prislappen er nå estimert til om lag 16,4 milliarder kroner. Kostnadene har økt ved flere anledninger, blant annet fordi stigningsgrader for tunnelen er justert for å ivareta sikkerheten.

Prosjektet E39 Rogfast innebærer kryssing av Boknafjorden og Kvitsøyfjorden nord for Stavanger med undersjøisk tunnel. Det er forventa en 40 minutt kortere reisetid mellom Stavanger og Haugalandet.

Ketil Solvik Olsen med Rogfast-pengar

Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen og helseminister Bent Høie på Rogfast-befaring. Her sammen med prosjektleder Tor-Geir Espedal.

Foto: Gunnar Morsund / NRK

– Nå blir Rogfast en realitet. Dette er en gledens dag. Proposisjonen om Rogfast kommer til Stortinget før påske, og dermed sikres behandling i inneværende stortingsperiode, sier Tina Bru i Høyre.

Staten tar større del av regningen

Nå øker den statlige andelen av regnestykket til tilsammen over fem milliarder.

– Det betyr at bompengene blir lavere enn de ellers ville ha vært. Det er viktig fordi at blir bompengene for høye, vil ikke folk bruke tunnelen, sier samferdselsminister Ketil Solvik Olsen til NRK.

I forrige Nasjonale transportplan (NTP) var den tiltenkt rundt 2,5 milliarder kroner av prisen, som da tilsvarte 20 prosent. Nå blir den statlige andelen 3,5 milliarder kroner, og i tillegg en bompengekompensasjon på 1,6 milliarder for å redusere takstene. Til sammen tar staten 31 prosent av regnestykket.

– I tillegg også mer av eventuelle kostnadsoverskridelser, slik at risikoen for økte bompengenivå reduseres, opplyser departementet.

Koster 300 kroner å passere

Med bombrikke vil passeringstaksten ligge på under 300 kroner for personbil. Det tilsvarer prisen på en ferjebillett for en bil og to passasjerer i dag (uten ferjekort). På ferja i dag betaler man også 54 kroner i forhåndsinnkrevde bompenger for Rogfast.

Ifølge departementet forutsetter dette en lånerente på 5,5 prosent. Endelig takst vil bli basert på den faktiske lånerenta, og skal bli vedtatt før Rogfast åpner. Én prosent lavere lånerente kan bety rundt 50 kroner lavere takst for personbil.

– Vi sikrer at prosjektet blir en del av rabattordningen for reduserte bomtakster. Dette med bakgrunn i at prosjektet var planlagt fremmet for Stortinget i 2016, opplyser Samferdselsdepartementet.