Fødeavdelinger er avhengige av nabohjelp

Svenske og danske jordmødre trår til på norske fødeavdelinger i sommer. – Vi er helt avhengig av dem, opplyser Jordmorforeningen.

Jordmødre ved Fødeloftet i Stavanger

SOMMERJOBB: Dorthe Falck (t.h) er jordmorvikar i Stavanger i sommer. Her får hun opplæring på avdelingen Fødeloftet av jordmor Åshild Berg.

Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK

– Det hadde nesten vært uholdbart uten dem. Jeg tror ikke vi hadde klart å dekke opp. Vi kan ikke presse våre ansatte til å jobbe ubegrenset, sier koordinator ved føde- og barselavdelingen i Stavanger, Torill Brådland.

Torill Brådland

Torill Brådland er jordmor- og sykepleiefaglig koordinator ved Stavanger universitetssjukehus.

Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK

I sommer har Stavanger universitetssjukehus fått 23 jordmorvikarer fra Sverige og Danmark. De senere årene har nabohjelpen vært helt sentral for at sommerens vaktplaner skal gå opp.

Danske Dorthe Falck har i flere år tatt sommerjobb som jordmor i Norge et par uker. Og har fått erfaring fra flere av landets sykehus.

– Lønna som vikar, er tilnærma lik om jeg jobber i Danmark eller Norge. Det er fint å få oppleve Norge, sier hun.

Avhengig av vikarbruken

Det er trangt om plassen på de fleste fødeavdelinger i landet sommerstid. Årstiden har i flere år vært høysesong for fødsler.

I tillegg er det fortsatt generell jordmormangel i Norge, og med ferieavvikling må det jobbes ekstra for å ha nok kompetanse og bemanning på avdelingene gjennom sommeren.

Stavanger universitetssjukehus

Fødeavdelingen i Stavanger er landets fjerde største, og hadde i fjor rundt 4700 fødsler.

Foto: Gunnar Morsund / NRK

Jordmorforeningen mener vi har gjort oss avhengig av hjelpen fra våre naboland.

– Jeg er veldig glad for at det er mange som velger å jobbe ved norske sykehus i sommer. Vi er avhengig av svenske og danske vikarer, sier Kirsten Jørgensen, leder i Den norske jordmorforening.

På noen av landets største sykehus er det flere jordmorvikarer fra Sverige og Danmark:

  • Bergen (Haukeland): 15
  • Trondheim (St. Olav): 12
  • Stavanger: 23
  • Akershus (Ahus): 12

– Vi prøver å benytte egne jordmødre i så stor grad som mulig. Majoriteten av våre vikarer fra Sverige og Danmark er på fødeavdelingen i en kort periode, sier assisterende klinikkdirektør ved Akershus universitetssykehus, Nina Schmidt.

Oslo universitetssjukehus har ikke eksakt tall på opprinnelsesland på jordmødre som formidles gjennom byråene de bruker.

– Vi er avhengig av ekstern innleie. Det er et generelt krav om norsk autorisasjon, og at vedkommende snakker norsk, sier leder for fødeavdelingen ved OUS, Anne-Sofie Letting.

Jordmorflukt fra yrket

Men å hente inn utenlandshjelp koster mer enn å bruke egne folk, for vikarbyråene skal ha sitt. Derfor er ikke dette en langsiktig løsning mener Jordmorforeningen.

Kirsten Jørgensen

Kirsten Jørgensen er leder i Den norske jordmorforening.

Foto: Pressefoto

– Det bekymrer meg at jordmødre ikke klarer å stå lenge i jobben. Spesielt på de store sykehusene er det en flukt fra fødeavdelingene, og grunnen er at det er for travelt, sier hun.

I dag finnes jordmorutdanning i Oslo, Bergen, Trondheim, Tønsberg og Tromsø. Mot slutten av sommeren blir det klart om det også blir jordmorutdanning i Stavanger med oppstart neste høst.

– Vi trenger å øke grunnbemanningen ved fødeavdelinger landet over. Både rekruttere nye inn i yrket, men også å ta vare på dagens jordmødre slik at de kan stå i jobben, sier hun.