Arbeidsledige menn dukker ikke opp

Det er dobbelt så mange arbeidsledige menn som kvinner i Rogaland. Men på møteplassen for arbeidsledige i Stavanger er det kvinnene som dominerer.

Mulighetsterminalen

LinkedIn-kurs på Mulighetsterminalen i Stavanger. Nesten bare damer møtte opp.

Foto: Marte Hoel Romskaug / NRK

– Det er bekymringsfullt, vi trenger også at menn kommer hit. De representerer størstedelen av de som er arbeidssøkende, sier prosjektleder på Mulighetsterminalen Leif Andre Pedersen.

Mulighetsterminalen er et møtested for arbeidsledige med høy kompetanse, der man kan mingle og bygge nettverk. I Rogaland er det per januar 2016 registrert 12 621 arbeidsledige. Av disse er det 4111 kvinner og 8510 menn. Likevel er over 60 prosent av de som kommer til møteplassen kvinner.

På et tilfeldig LinkedIn-kurs denne dagen er det rundt 20 deltagere. Av disse er det bare tre menn.

Jeg vil påstå at menn sitter mer hjemme enn kvinner, sier Pedersen.

Leif Andre Pedersen

Leif Andre Pedersen forteller at mulighetsterminalen er en møteplass for å kunne bygge nettverk og bli en enda bedre arbeidssøker.

Foto: Marte Hoel Romskaug / NRK

Får en identitetskrise

Ingvil Hellstrand er daglig leder i nettverk for kjønnsforskning på Universitetet i Stavanger. Hun mener det handler om roller og forventninger til kjønnene.

– Det finnes fortsatt stereotypiske forventninger til mannsrollen, om karrieremannen som gjør det selv, sier Hellstrand.

I tillegg peker hun på at når man blir arbeidsledig havner man ofte i en sårbar situasjon. Det er dramatisk å miste jobben. Dette går ofte hardest utover menn.

– Når menn mister jobben går det ut over identitet og mental helse, man får rett og slett en krise. En tradisjonell mannsrolle handler jo ofte om å være hovedforsørger, og man har mye av identiteten knyttet opp til jobb, sier Hellstrand.

– Vi er jo veldig forskjellige, kvinner er vant til å prate mens vi menn må ha noe mer konkret å samles rundt, sier derimot Pedersen.

Ingvil Hellstrand

Ingvil Hellstrand trekker fram at andre grunner til at menn ikke møter opp kan handle om markedsføring, sosiale medier og hvem som har nettverk fra før.

Foto: Marte Hoel Romskaug / NRK

Trenger mer forskning

På mulighetsterminalen er menn savnet. I følge Pedersen trenger de å være tilstede i miljøet, slik at det kan skapes aktiviteteter som de vil være med på.

– Jeg tror at menn har har et behov for å være her. For å være gode arbeidssøkere så trenger de å være ute blant folk, det er der konkurransen skjer, sier han.

Hellstrand etterlyser mer forskning på feltet. Den arbeidsledigheten vi har nå er en helt ny situasjon. Noen kaller det for elitearbeidsledigheten. Det betyr at høyt utdannede mennesker mister jobben, og det er en overvekt av menn.

– Det at det da er flest kvinner på mulighetsterminalen er en underutforsket ting. Så dette trenger vi å få flere svar på og ikke bare nye spørsmål om, sier Hellstrand.

Hun håper at det vil bli satt av mye mer midler og tid til forskning på dette. I mellomtiden oppfordrer Pedersen flere menn til å ta turen og bli en del av miljøet på mulighetsterminalen.

– Ta med deg en tidligere kollega eller en annen kamerat som er arbeidsledig. Så er jeg sikker på at dette er begynnelsen på noe som kommer til å bli kjempebra, sier han.