NRK Meny
Normal

Flere mindreårige enslige asylsøkere

Så langt i år er det kommet om lag 1000 unge enslige asylsøkere til Norge. På Hå mottakssenter fikk de to ukers varsel til å opprette en ny avdeling med plass til 40 ungdommer.

Tallet på enslige mindreårige asylsøkere har eksplodert i sommer. Så langt iår er det kommet nær 1000 unge under 18 år.

I hele fjor kom det 1.200 enslige mindreårige asylsøkere til Norge, det er nesten bare 200 mer enn det har kommet etter det første halve året i 2015. De fleste kommer fra Afghanistan og Eritrea.

I dag kom det fire afghanere til Hå mottakssenter på Nærbø. Her fikk de i starten av juli beskjed om å opprette en ny avdeling med plass til 40 barn og unge. Nå er de 30 på avdelingen.

– Mangen av dem har flyktet på grunn av Taliban og ISIL, som nylig har vist seg i Afghanistan. Enten er man med dem eller er man mot dem, sier Sultan Ahmad Sultanzai, som er miljøarbeider på Hå mottak.

Sultan Ahmad Sultanzai

Sultan Ahmad Sultanzai kom selv som mindreårig enslig asylsøker til Norge for 15 år siden. Nå er han miljøarbeider på Hå mottak.

Foto: Anders Fehn / NRK

– Nytt sted, nye folk

Han hentet i dag fire av de nyankomne asylsøkerne på togstasjonen. For 15 år siden, kom han selv alene fra Afghanistan, 16 år gammel.

– Det var en veldig spesiell følelse når jeg var på vei til mottaket fra transittmottak. Et nytt sted, nye mennesker og nye venner. Jeg tror nok at de jeg henter i dag vil ha denne følelsen, sier han.

Det er spesielt i mai og juni tallet på unge asylsøkere har kommet til landet uten foreldre, og det er derfor Hero sitt mottakssenter i Hå fikk kort varsel.

– Det var på grunn av den enorme økningen blant denne gruppen UDI hadde behov for direktekjøp av avdelingen, sier Berit Hårr, som er mottaksleder.

Økningen har også ført til at Politiets utlendingsenhet, som skal registrere asylsøknadene, har fått utfordringer. I en pressemelding på fredag meldte de at noen av de mindreårige har måttet tilbringe natten i lokalene deres. Noe de ikke skal.

– Søker mer omsorg

Avdelingene for barn, som nå opprettes på mottakene, har døgnbemanning og tettere oppfølging enn på et vanlig asylmottak, for de unge trenger mer enn de voksne asylsøkere.

– Du ser at det er et større behov for oppmerksomhet og omsorg. De søker omsorg, sier Hårr.

Selv om tallet på unge asylsøkere har gått opp, melder UDI om en generell nedgang i det totale tallet på asylsøkere første halvår i år.

Enslige mindreårige asylsøkere i Norge

2010

2011

2012

2013

2014

2015*

Tall på enslige mindreårige asylsøkere

892

858

964

1070

1204

972*

*Tall til og med juni 2015. (Kilde: UDI)