NRK Meny
Normal

Fremskrittspartiet vil ha fire ferjer over Boknafjorden fra 2016

Arbeiderpartiet mener regjeringen skyver fra seg ansvaret, og vil forsterke forbindelsen mellom Arsvågen og Mortavika umiddelbart.

Lange køer i Mortavika

Trafikkvekst og bortfall av den tredje ferjen over Boknafjorden fører i perioder til lange køer både i Arsvågen og mot Mortavika.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Vi har ikke bruk for den fjerde ferjen kontinuerlig, men vi trenger den for å sikre at vi har tre ferjer i sammenhengende trafikk.

Det sier Terje Halleland (Frp) som er varaordfører i Rogaland fylkeskommune.

Den tredje ferjen i Boknafjord-forbindelsen er opptatt 62 dager i året med å være reserveferje for andre ferjeforbindelser.

Terje Halleland

Terje Halleland (Frp) som er varaordfører i Rogaland fylkeskommune mener det vil være naturlig å få på plass en fjerde ferje over Boknafjorden i forbindelse med den nye anbudsperioden fra 2016.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Jeg synes ikke det er noen god løsning. Det har jo vist seg i flere perioder i år at det ikke holder mål. Ferjen er ute av drift i så lange perioder at en får en sårbar forbindelse. Når den ene ferjen faller ut, og en sitter igjen med to ferjer, har en veldig dårlig forbindelse over fjorden, sier Halleland.

Stor trafikkvekst

Det starter en ny anbudsperiode for Boknafjord-forbindelsen fra 2016.

– Jeg håper at med den trafikkveksten som har vært i Boknafjord-forbindelsen så ser også Statens vegvesen at her er det et behov som ikke blir dekket i dag. Hvis vegvesenet og er positive, og vi fra fylkets side legger inn en sterk søknad om at det må endringer til, så tror jeg det kan være godt håp om å få på plass en fjerde ferje, mener Frp-politikeren.

Halleland mener det er forsvarlig å ta de kostnadene som dette vil medføre.

– Når en ser på hvor sårbar forbindelsen har vært i år, samtidig som vi har en stor trafikkvekst, så vil ikke jeg si at det er annet enn naturlig at Statens vegvesen vurderer å sette inn en fjerde ferje over Boknafjorden, sier Halleland.

– Ansvarsfraskrivelse fra regjeringen

Arbeiderpartiets gruppeleder i fylkestinget, Tom Tvedt, mener det ikke er godt nok at forbindelsen mellom Arsvågen og Mortavika skal vente på den fjerde ferjen til anbudsperioden som starter in 2016.

Tom Tvedt (Ap)

Arbeiderpartiets gruppeleder i fylkestinget mener regjeringen skyver fra seg ansvaret, og vil forsterke forbindelsen mellom Arsvågen og Mortavika umiddelbart.

Foto: Inger Johanne Stenberg / NRK

– Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har fått signal om dette fra et enstemmig fylkesutvalg. Dette er ansvarsfraskrivelse fra regjeringen. vi krever en fjerde ferje nå, sier Tvedt til NRK.

Terje Halleland vil og legge press på partifellen.

– Ketil Solvik-Olsen er veldig klar over hva slags tilstand denne forbindelsen er i. Vi har spilt over til ham at vi ønsker en fjerde ferje her, så det håper vi vil skje raskest mulig, sier Halleland.