Fjernundervisning i distriktene i fare

Margit Odehs nasjonale klasserom er i fare etter regjeringens forslag til kutt til fjernutdanning og voksenopplæring. Det er ikke lenger sikkert at hun får fullført bacheloren sin på Dalane studiesenter.

Margit Odeh

Margit Odeh håper å få fullføre sin bachelor i regnskap og revisjon på studiesenteret i Dalane. Det er ikke lenger sikkert at hun får.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

– Teknikken virker. Nå er det rett før, sier Margit Odeh.

Hun har koblet seg opp, og er nå en av deltakerne i klassen. Ved hjelp av fjernundervisning får hun undervisning og hjelp, flere mil fra hvor foreleseren står.

Regjeringen ønsker å kutte 60 millioner kroner til voksenopplæring og nettbaserte studiesenter landet rundt. For studiesenter.no kan forslaget få store konsekvenser. Der skal støtten på 2 millioner kroner vekk hvis statsbudsjettet blir vedtatt. Dette kan ramme 130 deltidsstudenter i Dalane.

Regjeringens forslag til kutt i nettstøttet utdanning kan bety slutten for Dalane utdanningsenter.

En del av et fellesskap

Margit Odeh har satt seg klar til videoforelesning i rettslære på Dalane studiesenter. Hun tar bachelor i regnskap og revisjon på deltid.

– Disse forelesningene er veldig viktig å komme for meg. Her blir jeg en del av et fellesskap, jeg får stille spørsmål og få svar med en gang, forklarer Odeh.

Margit Odeh og Frank Emil Moen

Margit Odeh kobler seg opp mot fjernundervisning fra Høgskolen i Hedmark. Her sammen med Frank Emil Moen ved studiesenteret i Dalane.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

På skjermen er det direkteoverføring fra Hamar. Studenter fra hele landet følger med. Det er på mange måter som et stort klasserom. Alle kan kommunisere med foreleseren.
Uten denne undervisningen hadde det ikke vært mulig for Odeh å ta videreutdanning.

– Det hadde vært krise for meg. Denne typen undervisning er perfekt når du er i jobb. Om jeg skulle tatt permisjon fra jobben eller sagt opp for å ta en treåring bachelor på Universitetet i Stavanger, så hadde det blitt veldig dyrt, sier hun.

I hovedsak gå ut over distriktene

Det er 130 studenter tilknyttet Dalane utdanningssenter, som holder til på Dalane videregående skole i Egersund.

 leder for regionrådet i Dalane og ordfører for Høyre i Bjerkreim, Marton Skårland

Ordføreren i Bjerkreim, Marton Skårland mener Høyre må ta vare på distriktene.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

– Nei jeg er forundret over at regjeringen som har sagt at den satser på kunnskap og utdanning, har valgt å kutte over 60 millioner til voksenopplæring. Det vil i hovedsak gå ut over distriktene, sånn vi ser det, og da et tilbud som er rettet inn mot voksne, og kanskje særlig kvinner, sier lederen for utdanningssenteret, Frank Emil Moen. Han er bekymret for senterets og studentenes framtid.

– Hva tror du langtidseffekten av disse foreslåtte kuttene blir?

– Det er at tilbudet blir dårligere ute i distriktene, rett og slett, sier Moen.

– Høyre må også ta vare på distriktene

Og i distriktet sitter leder for regionrådet i Dalane og ordfører for Høyre i Bjerkreim, Marton Skårland og forundrer seg over at hans eget regjeringsparti ikke satser på desentralisert utdanning.

– Jeg syns det er leit hvis dette skjer. For det er dette som hjelper oss ute i distriktene. Studiesenteret i Dalane har vært veldig viktig for Dalane kommunene, sier Skårland.

– Er dette resultatet av høyrepolitikk?

– Det er vanskelig å svare på slike ting, men det ser sånn ut. Men jeg representerer også Høyre, og Høyre er også nødt til å ta vare på distriktene, sier han.

Skårland ønsker å diskutere regjeringens forslag til kutt til nettstøttet utdanning med komunene som bruker studiesenteret i Dalane.

– Deretter vil vi nok gå samlet mot regjerningen, og prøve å få en ordning på dette, sier Skårland.

Mister dyrebare undervisning

Andreas Galtung på fjernundervisning

Andreas Galtung underviser Margit Odeh og mange andre over internett fra Høgskolen i Hedmark.

Foto: Øystein Ellingsen / nrk

Foreleseren til Margit Odeh i Rettslære, Andreas Galtung, synes det er betenkelig hvis studenter fra hele landet skal miste muligheten for fjernutdanning.

– Det er veldig synd at folk som mener de har et tilbud de mener de har nytt av, ikke får det lenger. Jeg har min jobb her på høgskolen i Hedmark, og dette er noe av det vi gjør, sier han til NRK gjennom strømmemuligheten på internett.

Odeh er veldig bekymret for hva som vil skje videre dersom regjerningen gjennomfører kuttet.

– Vi som er midt i en utdanning, hva gjør vi nå? Eksamen får vi kanskje tatt, men dyrebare undervisning blir borte, forteller hun.