– Kvalitet viktigere enn geografi

Innlandets første universitet er nå offisielt åpnet. Kunnskapsministeren oppfordrer Norges største utdanningsinstitusjon om å satse stort ambisiøst framover.

Åpning av NTNU Gjøvik

MÅ LEVERE KVALITET: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (t.v) deltok på den offisielle åpninga av NTNU i Gjøvik mandag. Her sammen med viserektor Jørn Wroldsen (t.h.).

Foto: Roy Allan Larsen / NRK

– Universitet er nå en realitet, men mye arbeid gjenstår. Mer samkjøring venter, men dere skal vite at dere har full støtte fra departementet og fra Stortinget.

Slik starta kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen markeringa av at Høgskolen i Gjøvik er blitt en del av NTNU. Han har lagt merke til at ambisjonene er høye på Gjøvik og berømmer at det satses på profesjonsutdanninger innen ingeniørstudier og sjukepleie ved det som nå er et universitet.

– Det er en stor dag, vi etablerer Norges største universitet, som vil være enda bedre i stand til å løse store samfunnsutfordringer framover, både i privat og offentlig sektor og i verdenssammenheng, sier statsråden.

– Må ha ambisjoner

Fra 1. januar 2016 ble Høgskolen i Gjøvik en del av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU, sammen med høgskolene i Ålesund og Sør-Trøndelag. Dermed har NTNU nå tatt over som landets største universitet, en posisjon Universitetet i Oslo tidligere har besittet.

38 000 studenter, 3 500 av på Gjøvik, vil nå havne under samme «paraply». Gunnar Bovim, som allerede er rektor ved NTNU, blir rektor for alle studiestedene.

Kunnskapsministeren er klar på at det ikke er tida for å lene seg tilbake, nå som sammenslåinga er et faktum.

– Universitetet er nå størst, men det må også ha ambisjoner om å være ledende på kvalitet, tiltrekke seg studenter og være tett kobla opp mot næringslivet, i tillegg til å ha ambisjoner om å levere utdannelse av fremragende kvalitet.

Oppfordrer til samarbeid

Selv om den gamle høgskolen nå blir universitet, må det fortsatt ta vare på den viktigste oppgava til høgskolene, nemlig å være tett på arbeidsliv, tett på regionene og områdene de er i, mener Røe Isaksen. Han avventer hva de to resterende høgskolene i Innlandet vil satse på framover.

– Prosessen er ikke ferdig, så vi får se hva Lillehammer og Hedmark velger å gjøre. Men hadde jeg vært dem, ville jeg sett at landskapet endrer seg og stilt meg spørsmål om «klarer vi som relativt små høgskoler å holde kvaliteten opp og levere det regionen ønsker, uten tettere samarbeid eller sammenslåing?»

– Stor dag for Gjøvik

Tidligere rektor på høgskolen, Jørn Wroldsen, er nå viserektor på det «nye» universitetet. Han er, ikke overraskende, godt fornøyd med at den nye strukturen er på plass.

– Det har vært en lang prosess, vi har jobba for dette i 15 år og bygget oss opp faglig, så det skulle være realisme i det. Da vi fikk oppdraget fra statsråden for halvannet år siden, endte vi opp med å si at vi gjerne ville bli en del av et universitet. Dette er en stor dag for meg, kollegaene og Gjøvik.

NTNU Gjøvik

NY LOGO: Den gamle høgskole-logoen har byttet plass med NTNU-logoen på Gjøvik.

Foto: Jorun Vang / NRK