Hopp til innhold

Staten tar regningen og sikrer en av Norges verste rasveier

Nesten en milliard kroner vil det koste å sikre veistrekningen på riksvei 13. Men selv om regjeringen nå setter av penger til det, så kan det ta mange år før tunnelen er plass.

Rødsliane

Det har gått mange ras på denne veistrekningen. Heldigvis er ingen skadet til nå.

Foto: Vegvesenet

– Det er positivt at det nå settes av penger til rassikring av Rødsliane på riksvei 13. Men vi ville hatt byggestart nå, sier ordfører i Suldal, Gerd Helen Bø.

Gerd Helen Bø (Sp), ordfører i Suldal.

Siden 90-tallet har kommunen og innbyggerne kjempet for at det skal bygges tunnel forbi den farligste rasstrekningen i Rogaland.

Bare det siste halvåret har Statens vegvesen registrert 12 større og mindre skred på strekningen fra Nesvik i Hjelmeland til Røldal i Ullensvang.

– Dette er en skolevei og en arbeidsvei. Det er ikke holdbart å ha denne utryggheten over deg at du kan få ras over deg når som helst, sier Bø.

Fire km tunnel

Regjeringen foreslår i Nasjonal Transportplan for 2022–2033 at det skal settes av 200 millioner kroner til Rødsliane i første seksårsperiode, og 696 millioner i den siste perioden. Men de vil ikke sette dato for når byggingen av tunnelen kan starte.

– Vi klarer ikke å gi en eksakt dato fordi den nye nasjonale transportplanen skal styres etter porteføljestyring som betyr at når alt ligger gryteklart, så kan det løftes opp og komme i gang tidligere, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad fra KrF.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF)

Foto: Frida Ripland Moberg / NRK

Hun er også Rogaland KrF sin førstekandidat til stortingsvalget til høsten. Sammen med næringsminister Iselin Nybø fra Venstre og Høyre-ordfører i Strand kommune Irene Heng Lauvsnes, har de tatt turen inn til Rødsliane for å fortelle at nå blir det penger til tunnel som rassikrer området.

– Det at vi legger inn 200 millioner kroner i første periode er det aller viktigste fordi det sier at Stortinget skal være klar til å bevilge de pengene når prosjektet er klart, sier Nybø.

– Er du sikker på at Stortinget vil bevilge pengene?

– Ja, det er jeg sikker på. Dette er så viktig her lokalt. Det er et rassikringsprosjekt som jeg tror det blir vanskelig for andre partier å gå imot.

Rassikring i Rødsliane på riksvei 13 i Suldal kommune

I 2020 ble det gitt penger til et rassikringsgjerde på den aller mest rasfarlige plassen i Rødsliane.

Foto: Åse Karin Hansen / NRK

Vil ha hele beløpet i første perioden

Men ordføreren i Suldal fra Senterpartiet vil kjempe for at Stortinget bevilger pengene raskere enn hva regjeringen legger opp til.

– Jeg håper at opposisjonen får snudd det, og lagt inn hele summen på 896 millioner kroner i den første seksårsperioden.

Tunnelen på fire kilometer vil fjerne en av Norges mest rasfarlige strekninger. Men det er ikke lenge siden det gikk et større steinras noen få kilometer fra der tunnelen skal gå.

(Dette bilde er fra et fremprovosert ras i forbindelse med rassikring i fjor)

– Det er jo andre utsatte områder på denne veien, så vi vet at tunnelen ikke løser alle problemer som er her. Men vi vet at dette er noe av det viktigste for folk som bor her. Så får vi ta det andre etterhvert, sier Nybø.

Næringsminister Iselin Nybø

Næringsminister Iselin Nybø (V)

Foto: Frida Ripland Moberg / NRK

– Er det mye penger å bruke på en kommune med få innbyggere og relativt liten trafikk?

– Nei, det å drive rassikring er viktig distriktspolitikk. Hvis vi vil at folk skal bo i distriktene, skal bruke distriktene, så må vi gjøre det både mulig og trygt for folk å gjøre det. Det å bruke penger på rassikring er viktig for denne regjeringen og dette er et eksempel på det.