Hopp til innhold

Familien vil ha forvaringsdom for mennene som tok livet av Sigbjørn Sveli på Regestranden

Aktor har lagt ned påstand om 20 og 15 års forvaring for Jonas-Tønnes Sævik og Kevin Gramstad-Olsen for drapet på Sigbjørn Sveli. Faren, Johnny Sveli, mener det er lite formildende omstendigheter.

Johnny Sveli

Johnny Sveli vil ha forvaringsdom for sønnens drapsmenn.

Foto: Erlend Frafjord/Kristoffer Apall / NRK

– En seks-sju timer lang natt med den mest grove vold du kan tenke deg, som endte med at de tente på en mann som de visste var i live, sier Johnny Sveli til NRK.

Han er far til Sigbjørn Sveli. Familien til Sveli har vært til stede under behandlingen av ankesaken etter Regestrand-drapet i Gulating lagmannsrett.

Mandag la aktor ned påstand om 20 og 15 års forvaring for de to tiltalte, Jonas Tønnes-Sævik, og Kevin Gramstad-Olsen.

Familien til Sveli er enig i aktors påstand.

– Vi ser ikke så mange formildende omstendigheter, sier Johnny Sveli.

Sigbjørn Sveli

Sigbjørn Sveli ble funnet drept på Regestranden i Sola kommune.

Foto: privat

– Gjentakelsesfare

Det var 9. desember 2019 Sigbjørn Sveli traff på de tiltalte på Varhaug. Han ville gi dem skyss til Vigrestad for to hundre kroner. Det endte med at Sveli ble utsatt for grov vold, og drept på Regestranden. Begge de to tiltalte har erkjent de faktiske forholdene.

I Jæren tingrett ble de to dømt til 20 og 15 års forvaring med minstetid på 13 år og 4 måneder og 10 år. Aktor Arvid Malde la ned påstand om det samme i lagmannsretten.

– Samfunnet har behov for å vernes mot denne type handlinger, fordi det i denne saken foreligger nærliggende fare for gjentakelse, slik påtalemyndigheten ser det, sier Malde.

Han mener at alle formildende omstendigheter er medregnet i påstanden.

Det er ikke forsvarerne til Sævik og Gramstad-Olsen enige i.

Arvid Malde

Statsadvokat Arvid Malde er aktor i ankesaken etter drapet på Regestranden.

Foto: Privat

Psykose og utviklingshemming

Under ankebehandlingens siste dag prosederte de to forsvarerne for sine klienter. Sæviks forsvarer, Fredrik Schöne Brodwall, argumenterte for at hans klient kunne ha vært psykotisk som følge av bruken av medisinen Prednisolon.

Han mente at selv om psykose var en sjelden bivirkning av den betennelsesdempende medisinen, så kunne det ikke utelukkes. Han viste også til forklaringene til de ulike vitnene som hadde forklart at oppførselen til Sævik hadde vært uvanlig i helga som førte opp til drapet.

Forsvareren til Gramstad-Olsen, Inam Ghous Ali, argumenterte på sin side med sin klients utviklingshemning. Han skal ha en IQ som er i grenseland for det som kan regnes som strafferettslig tilregnelig. Han viste til flere av de sakkyndige sine forklaringer.

De sakkyndige i denne saken har konkludert med at begge de to tiltalte var strafferettslig tilregnelige.

Ghous Ali la ned påstand om at klienten måtte frifinnes for deler av tiltalen, og dømmes til tvungen omsorg for det resterende.

– Han har bedre utsikt til å rehabiliteres med tvungen omsorg. Det er en annen type straff. Der er man på en lukket avdeling og blir fulgt opp av personale 24 timer i døgnet, og det vil ivareta hans helse på en mye bedre måte, sier Ghous Ali til NRK.

Han mener det ikke vil være forsvarlig å dømme Gramstad-Olsen til fengsel, og i alle fall ikke forvaring. Hvis han likevel blir dømt, vil anbefalingen fra forsvareren være klar.

– Jeg vil da anbefale ham å anke dommen til Høyesterett.

Advokat Inam Ghous Ali

Inam Ghous Ali er forsvareren til Kevin Gramstad-Olsen.

Foto: SIMON SOLHEIM / NRK

Håper på avslutning

Det håper familien til Sigbjørn Sveli at ikke skjer. De forteller at det har vært tøft helt siden Sveli ble meldt savnet, og det har vært en stor belastning med de to rundene saken nå har vært i retten.

– Vi har nylig blitt pensjonister og hadde håpet på en rolig pensjonisttilværelse, men dette er ikke bra for oss. Tiden har vært vanskelig, og er vanskelig. Det er ikke så lett å legge dette bak seg, sier Johnny Sveli.

Johnny Sveli

Faren til Sigbjørn Sveli, Johnny Sveli, fortalte i retten, og til NRK, at tiden etter drapet har vært tøff for familien.

Foto: Kristoffer Apall / NRK