Hopp til innhold

To menn dømt til forvaring for drap

Jonas-Tønnes Sævik (24) og Kevin Gramstad-Olsen (23) er dømt til henholdsvis 20 og 15 års forvaring for drapet på Sigbjørn Sveli (44) for snart ett år siden. Dommen blir anket.

Åsted Sigbjørn Sveli

Her endte livet til Sigbjørn Sveli fra Bryne. Sveli ble påtent mens han levde. De tiltalte planla dette flere timer i forveien.

Foto: Erlend Frafjord/Privat / NRK

«Etter rettens oppfatning er det flere og vesentlige straffskjerpende momenter i saken. Først og fremst gjelder dette den brutale og graverende måten drapet er begått på», heter det i dommen fra Jæren tingrett.

Jonas-Tønnes Sævik

Jonas-Tønnes Sævik

Kevin olsen

Kevin Gramstad-Olsen

Foto: Privat

Dommerne mener det er høy grad av fare for nye alvorlige voldslovbrudd, både hos Sævik og Gramstad-Olsen», og at de dømte har lav terskel for den mest alvorlige voldsbruken.

Retten viser også til de sakkyndiges vurderinger av de tiltaltes personlighet hvor det antas at utsiktene for behandling og endring er dårlige.

På bakgrunn av dette ble mennene dømt til forvaring og ikke tidsbegrenset fengselsstraff:

«Av hensyn til samfunnsvernet er det nødvendig med oppfølging, kontroll og tilsyn med dem begge, ut over det en tidsbestemt straff gir mulighet for», er konklusjonen fra tingretten.

Statsadvokaten fornøyd

Sigbjørn Sveli ble funnet drept på Regestranden i Sola 9. desember i fjor.

De dømte møtte Sveli tilfeldig ved togstasjonen på Varhaug på Jæren. Mennene hadde gått av på feil stasjon og fikk haik med Sveli til Vigrestad.

Etter hvert tok de over bilen til Sveli som ble holdt innesperret gjennom kvelden og natten.

Sævik og Gramstad-Olsen innrømmet begge tidlig å ha gjennomført drapet, men ingen har erkjent straffskyld.

Funnet bilen til avdøde

Etter drapet dumpet drapsmennene Svelis bil i Ølberg havn, et par kilometer fra åstedet.

Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

– Vi er fornøyd med at tingretten har fulgt argumentasjonen om hensynet til samfunnsvernet. Det viktigste her er at de er dømt til forvaring og ikke nødvendigvis lengden, sier statsadvokat Arvid Malde.

Straffen var nesten identisk med påstanden hans om henholdsvis 21 og 15 års forvaring.

Retten mener at drapet var planmessig utført og at Sveli led av «gruoppvekkende smerter» før han døde av flammene.

Familien fornøyde

Bistandsadvokat Kjersti Jæger har representert familien til den drepte Sigbjørn Sveli.

Bistandsadvokat Kjersti Jæger

Bistandsadvokat Kjersti Jæger

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

– Mine klienter er fornøyd med dommen. Vi registrerer at retten har kommet til at de fortjener en veldig streng straff, og at begge er dømt til forvaring. Dette anser vi som en rettferdig dom.

Ifølge bistandsadvokaten er de etterlatte forberedt på at det kan bli en anke, men håper å unngå at det skjer.

Uprovosert drap

Dommerne slår fast at drapet framstår som meningsløst og helt uprovosert på et tilfeldig offer.

Begge de dømte er funnet å være tilregnelige på drapstidspunktet.

Siden Gramstad-Olsen er lettere psykisk utviklingshemmet blir forvaringsstraffen hans kortere enn Sæviks.

«Etter rettens oppfatning kan det på denne bakgrunn ikke ses bort fra at Gramstad-Olsens utviklingshemming har vært medvirkende til at han ble med på handlingene. På den annen side er det klart at de straffbare handlingene i dette tilfellet, og særlig de katastrofale følgene av handlingene, gjør at straffen må stå i et rimelig forhold til sakens alvor», heter det i dommen.

Gramstad-Olsens forsvarer, Inam Ghous Ali, sier dommen vil bli anket.

– Jeg har ikke rukket å gå igjennom dommen skikkelig med min klient, men han er orientert om domsslutningen. Vi mener straffereaksjonen burde vært tvungen omsorg.

De dømte må også betale oppreisningserstatning på 300.000 kroner til hver av Svelis foreldre.

NRK har ikke lykkes med å få kommentarer fra den andre forsvareren.