Hopp til innhold

Anker forvaringsdom til Høyesterett

Jonas-Tønnes Sævik og Kevin Gramstad-Olsen ble også i Gulating lagmannsrett dømt til henholdsvis 20 og 15 års forvaring for drapet på Sigbjørn Sveli. Sistnevntes forsvarer varsler anke.

Sveli

Bildet er fra minnestunden for Sigbjørn Sveli i Bryne kyrkje.

Foto: Stein Ødegård

– Min klient har bestemt seg for å anke saken videre til Høyesterett, sier Gramstad-Olsens forsvarer, Inam Ghous Ali, i en uttalelse til NRK.

Drapet på Sigbjørn Sveli skjedde natt til 9. desember 2019. Etter å ha blitt utsatt for massiv vold ble Sveli tent på mens han sannsynligvis fortsatt var i livet på Regestranden.

Sævik ble dømt til 20 års forvaring med minstetid på 13 år og fire måneder i Jæren tingrett i fjor, mens Gramstad-Olsen ble dømt til 15 års forvaring med 10 års minstetid i tingretten.

Begge anket inn dommen til Gulating lagmannsrett.

Der har Sæviks forsvarer argumentert med at Sævik ikke var tilregnelig på grunn av påvirkning av medisiner mot en magesykdom.

Gramstad-Olsens forsvarer har argumentert med at hans klient må dømmes til tvungen omsorg på grunn av hans psykiske utviklingshemning.

Lagmannsretten har imidlertid kommet frem til samme konklusjon som tingretten og dømt begge tiltalte etter aktors påstander.

Begge to er også dømt til å betale Sigbjørn Svelis foreldre 300.000 kroner hver i erstatning, og til sammen 79.460 kroner for å dekke deres utgifter.

Dommen er enstemmig.

– Jeg er fornøyd med dommen. Den er i samsvar med bevisene som er fremlagt, sier statsadvokat Arvid Malde til NRK.

Han har vært aktor i saken.

– Saken er meget, meget alvorlig. Lagmannsretten betegner forbrytelsen som en forbrytelse av ekstraordinær grov karakter. Det samsvarer med inntrykket påtalemyndigheten har hatt ved gjennomføring av denne saken, sier Malde.

Arvid Malde

Statsadvokat Arvid Malde.

Foto: Privat

Begge var tilregnelige

I dommen fra lagmannsretten er det redegjort for hvorfor retten har kommet frem til at begge de tiltalte var tilregnelige på tidspunktet Sveli ble drept.

Dette er konklusjonen flere sakkyndige tidligere har kommet frem til.

For Sæviks del mente retten at selv om det fantes tilfeller der medisinen han brukte har ført til psykose, var det såpass sjeldent, spesielt med dosen Sævik fikk, at det var kun grunnlag for teoretisk tvil som retten måtte se bort fra.

Retten kom frem til at det ikke foreligger noen tvil om at Sævik ikke hadde noen sterkt avvikende sinnstilstand, sterk bevissthetsforstyrrelse, eller på andre måter redusert virkelighetsoppfatning da drapet skjedde.

Når det gjelder Gramstad-Olsen har retten brukt lengre tid for å argumentere for forvaringsdom.

Her har det vært noe forskjellige vurderinger fra de sakkyndige om den tiltaltes fungeringsnivå.

Retten har kommet frem til at hans fungeringsnivå sannsynligvis var innenfor nivået det man må være for å kunne straffes med fengsel.

Ut fra bevisene mener lagmannsretten at Gramstad-Olsen var bevisst på at den volden og mishandlingen Sveli ble utsatt for, kunne vær dødelig.

Gramstad-Olsen får imidlertid noe kortere straff på grunn av sin utviklingshemning.

Forsvareren hans mener imidlertid at dette ikke er nok.

– Vi har fått gjennomslag for at min klient har hatt en underordnet rolle i forhold til medtiltalte. Når det gjelder reaksjonsfastsettelsen, er min klient skuffet over at lagmannsretten velger å vektlegge den ene rettsoppnevnte sakkyndige sin konklusjon vedrørende tilregnelighet og som er i strid med de to andre oppnevnte sakkyndige sin konklusjon hva gjelder min klients evne- og funksjonsnivå. Etter en lovendring i fjor, skulle det ha medført at han ble funnet utilregnelig og idømt straffereaksjonen tvungen omsorg, sier Ghous Ali.

Advokat Inam Ghous Ali

Kevin Gramstad-Olsens forsvarer, Inam Ghous Ali.

Foto: SIMON SOLHEIM / NRK

Mishandlet gjennom natten

Sigbjørn Sveli møtte Gramstad-Olsen og Sævik ved togstasjon på Varhaug 9. desember 2019 da de to sistnevnte hadde gått av på feil stasjon. Han skulle kjøre dem til Vigrestad, om lag en mil lenger sør, for 200 kroner. I bilen til Sveli startet volden som etter hvert utviklet seg gjennom natten.

Sveli ble mishandlet og stengt inne i bagasjerommet på sin egen bil i flere timer, før Sævik og Gramstad-Olsen kjørte til Regestranden der Sveli ble påtent og drept.

Foreldrene til Sveli har vært til stede under rettsbehandlingen i tingretten og delvis i lagmannsretten.

– Tiden har vært vanskelig, og er vanskelig. Det er ikke så lett å legge dette bak seg, sa faren, Johnny Sveli, til NRK under ankebehandlingen.

Johnny Sveli

Sigbjørn Svelis far, Johnny Sveli.

Foto: Kristoffer Apall / NRK

Også aktor Arvid Malde forteller at saken har gjort inntrykk.

– Du skal ha et profesjonelt forhold til disse tingene, men saken har vært ekstraordinær. Det er klart den har gjort inntrykk, sier han.

NRK har ikke lyktes i å komme i kontakt med Sæviks forsvarer, Fredrik Schöne Brodwall.

De etterlattes bistandsadvokat, Kjersti Jæger, skriver i en SMS til NRK at de etterlatte er fornøyde med dommen.

– De etterlatte mener lagmannsretten har avsagt riktig dom. De er glade for at de tiltalte fikk straff i tråd med aktors påstand.