Familien oppretter stiftelse i Maren Ueland sitt navn

I morgen er det ventet dom i straffesaken mot mennene som drepte Maren Ueland og Louisa Vesterager Jespersen. Nå har Maren sin familie dannet en stiftelse.

Maren Ueland

Maren Ueland og hennes danske studievenninne, Louisa Vesterager Jespersen, ble drept i Marokko 17. desember i fjor.

Foto: Privat

– Familien har et ønske om å viderebringe tankesettet og livssynet til Maren Ueland. Det går på å behandle hvert enkelt menneske som et individ, og ikke gruppere mennesker.

Det sier bistandsadvokat til Maren Ueland sin familie, Ragnar Falck Paulsen.

– Den idealismen Maren sto for har avleiret seg i familien. Dette blir en måte å ære Maren på, samtidig som de viderefører hennes arbeid. I tillegg er det meningsfullt arbeid.

Foreløpig er ikke stiftelsen formelt på plass. Men dette arbeidet er nå i gang. Familien ser for seg at stiftelsen både skal arbeide i Norge og Marokko, men også andre steder i verden.

– De ønsker å arbeide for at ingen skal oppleve det Maren ble utsatt for. I tillegg ønsker de å rehabilitere og opplyse, sier Falck Paulsen.

– Nå blir utfordringen å beskrive hva målet med stiftelsen er, og prioritere hvilke områder de skal gå inn i, legger han til.

Dommen er ventet i morgen

I morgen er det ventet domsavsigelse i den pågående straffesaken etter terrorangrepet mot Maren Ueland og Louisa Vesterager Jespersen i Marokko 17. desember i fjor.

Ragnar Falck Paulsen

– Familien til Maren Ueland er svært robuste mennesker. Jeg er veldig imponert over måten de håndterer dette på. Blir dommen rettskraftig nå, så vil de få mer kontroll over livene sine. Det ville vært bra, sier bistandsadvokat Ragnar Falck Paulsen.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Påtalemyndigheten har bedt om dødsstraff for de tre mennene som er tiltalt for å ha drept venninnene. Familien til Maren Ueland ønsker ifølge bistandsadvokaten ikke å uttale seg om eventuell straff.

– Det overordnede målet for familien er at dette aldri må skje igjen. De har tillit til det marokkanske rettsvesen, og regner med at det blir en rettferdig dom.

Totalt 24 personer er blitt stilt for retten i forbindelse med det IS-inspirerte angrepet i Atlasfjellene i fjor. Bistandsadvokaten tror dommen fra første rettsinstans blir anket.

– Den beskjeden vi har fått er at hvis de tre mennene blir idømt dødsstraff, så vil det bli en ankerunde.

Fått marokkansk bistandsadvokat

Falck Paulsen har de siste månedene jobbet for å få på plass en marokkansk bistandsadvokat for familien i Marokko. Det er nå på plass.

– Han vil følge opp dommen som er ventet i morgen, og informere om de faktiske forhold. Det vil danne grunnlag for familien Ueland sine refleksjoner over det som har skjedd, og hva de eventuelt vil gjør videre, sier den norske bistandsadvokaten.

Rettssak mot tiltalte i Marokko

Her blir flere av de tiltalte ført til rettssaken i Sale i Marokko 2. mai.

I den første rettsrunden har familien ikke krevd erstatning. Om de vil gjøre det i en mulig ankesak, er foreløpig ikke bestemt.

– Jeg vet ikke om de er interessert i erstatning. Det har ikke vært noe tema hos dem. Familien har ikke fått fullstendig informasjon om hva som har skjedd, de vet ikke hva de tiltalte har forklart. Når dommen kommer, vil familien gå inn i det. Hva de konkluderer med da, vet jeg ikke, sier Falck Paulsen.

– Kan en eventuell erstatningssum bli puttet inn i den nye stiftelsen?

– De gjør dette uavhengig av alt. Det er moren til Maren som er drivkraften. Hun er veldig klar på at dette er noe hun vil, svarer han.