Færre skader av fyrverkeri

Strengere regler, kortere salgstid og flere forbudssoner fører til færre og mindre alvorlige skader av fyrverkeri. Antall skader har gått ned med nesten 70 prosent siden 2007.

Illustrasjonsfoto: fyrverkeri-skader

Hvert år er det mange som får skader i ansikt og øye i forbindelse med nyttårsfeiringen, men tallet går ned.

Foto: Dag Harald Kvammen Andersen

Likevel er det hvert år flere som får ødelagt synet etter feil bruk av fyrverkeri på nyttårsaften.

Nils Bull på Haukeland sykehus

Nils Bull, overlege ved øyeavdelingen på Haukeland sykehus.

Foto: Christian Kråkenes / NRK

– Rakettene kommer på avveie, enten ved de går til siden og treffer dem som fyrer av, eller at de treffer folk som står og ser på, sier Nils Bull, overlege ved øyeavdelingen på Haukeland sykehus.

Han sier det heller ikke så helt sjelden at den som fyrer av, står bøyd rett over fyrverkeriet, slik at raketten, som egentlig kommer rett vei, kommer rett opp i øyet.

Langt færre personskader

Rogaland var lenge det fylket hvor det ble registrert desidert mest personskader i forbindelse med fyrverkeri, etterfulgt av Hordaland. Men strengere regler, forbud mot raketter med styrepinne og flere felles fyrverkerioppskytninger i kommunene, har fått ned skadene.

Arild Olsen

Arild Olsen, fagansvarlig for farlige stoff i Rogaland brann og redning.

Foto: Pia Hetland / NRK

– Når det gjelder personskader, er de gledelig gått ned, sier Arild Olsen, fagansvarlig for farlige stoff i Rogaland brann og redning.

I 2007 – året før forbudet mot raketter med styrepinne trådde i kraft, ble det meldt inn 155 skader på landsbasis. 49 av disse skjedde i Rogaland.

Til sammenligning ble det bare registrert tre skader under fjorårets feiring i Rogaland, og 51 totalt på landsbasis, ifølge tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Dette utgjør en nedgang på 67 prosent på landsbasis siden 2007.

– Skadene som blir påført bygninger som følge av brann, går også veldig ned. og det er spesielt etter at pinnerakett-forbudet kom, sier Olsen.

Fellesfyrverkeri

Stein Bethuelsen

Stein Bethuelsen er rådgiver i Park og vei i Stavanger kommune.

Foto: Pia Hetland / NRK

Økt fokus på bruk av vernebriller og innstramming av tidsrommet for lovlig salg av fyrverkeri, har også gjort sitt. Men noe av det viktigste er kanskje at stadig flere kommuner arrangerer felles fyrverkeri. Det har de gjort i 12 år i Stavanger, med gode erfaringer.

– Vi får veldig mange positive tilbakemeldinger, stadig flere kommer og ser på, og vi tror at stadig flere slutter å skyte opp fyrverkeri selv, sier Stein Bethuelsen, rådgiver i Park og vei i Stavanger kommune.

Overlegen ved øyeavdelingen på Haukeland har sett mange stygge skader gjennom årene, og er ikke i tvil om at dette er veien å gå.

– Dette er som musikk i mine ører, sier Bull.

– Det er helt fantastisk. Det er akkurat det jeg tror er løsningen, at de som har greie på dette, pyroteknikerne, tar hånd om fyrverkeriet, og at vi som er amatører og privatpersoner, holder oss unna, sier overlegen.