Seks alvorlig skadet av fyrverkeri

17 personer fikk øyeskader av fyrverkeri under nyttårsfeiringen. Seks av skadene vurderes som alvorlige, 11 som moderate, opplyser overlege Nils Bull ved øyeavdelingen på Haukeland universitetssjukehus.

øyeskade

SKADET PÅ NYTTÅRSAFTEN: Denne pasienten ved Førde Sentralsjukehus var blant de 17 personene som fikk øyeskader av fyrverkeri under nyttårsfeiringen i går.

Foto: Augeavdelinga Førde Sentralsjukehus / NTB scanpix

– De seks som er alvorlig skadet er forventet å få betydelig synsreduksjon eller totalt blindhet på øyet som er rammet. De som er moderat alvorlig skadet vil sannsynligvis få noe redusert syn og en del plager, særlig nå i begynnelsen, sier Bull til NRK.

Blant de skadde er det i år flere kvinner og barn enn tidligere, ifølge Bull. Ingen av de 17 skal ha brukt vernebriller og nesten alle skadene skjedde i forbindelse med bruk av såkalte effektbatterier, forteller overlegen.

– Fem av de seks alvorlige øyeskadene kom under bruk av effektbatterier. To effektbatterier skal ha gått av før lunten var antent, der man brukte en tennstav for å forsøke å få fyr. Fem andre skal ha gått av før personen rakk å trekke seg unna, sier Bull.

– Direkte uintelligent og uansvarlig

1. januar hvert år lager han en oversikt over alvorlige og moderate øyeskader etter nyttårsaften. Lettere øyeskader er ikke med i oversikten.

Før nyttårsaften gikk han kraftig ut mot bruk av fyverkeri i alkoholpåvirket tilstand.

– Det er direkte uintelligent og uansvarlig å fyre opp raketter i beruset tilstand. Så å si alle som blir skadd er menn. I gjennomsnitt får vi inn 16 alvorlige øyeskader på landsbasis hvert år, og tallene holder seg nokså stabile, sa Bull til NRK.

I fjor fikk fire personer alvorlige øyeskader, og året før var antallet sju personer, ifølge NTB. Øyeskadene dreier seg om hornhinneskader, skader på netthinnen, skader på linser, brannskader på øyelokk og blødninger inni øyet.

Fyrverkeri til 21 mill.

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at Norge importerte 987 tonn fyrverkeri fra Kina i oktober og november i 2015, til en verdi av nesten 21 millioner kroner, skriver NTB.

Dette er omtrent 170 tonn lavere enn i 2014, men tar man med septembertallene i tillegg, så har importen økt, ifølge SSB.

Nesten alt fyrverkeri vi skyter opp i Norge, kommer fra Kina.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger