Oljenedturen gir færre biler på motorveien

Siden i fjor kjører 4000 færre biler i døgnet gjennom Auglendstunellen. Tallene fra Statens vegvesen viser en historisk nedgang i trafikken på E39 mellom Stavanger og Sandnes.

Bomringen på Forus

Statens vegvesen sine trafikktellinger viser at det i mai passerte i snitt rundt 3000 færre biler i døgnet på mororveien ved Forus sammenlignet med samme måned i fjor.

Foto: Bjørn Grimen / NRK

Hvert døgn i mai passerte i snitt 63 500 biler på E39 ved Auglendshøyden i Stavanger. Den samme måneden i fjor var tallet 67 200 biler. Ved målepunktet på E39 på Forus gikk den såkalte månedsdøgntrafikken ned fra 58 100 biler til 55 100 i den samme perioden.

Les også: Mens politikerne snakker, vokser bilkøene

Trafikken på motorveien mellom Stavanger og Sandnes passerte en slags «all time high» med vel 69 000 biler i september i fjor, siden har tallene gått jevnt og trutt nedover.

Tabellen under viser hvordan trafikken økte på motorveien fra 2010 og fram til 2014, før den går ned så langt i år.

Døgntrafikk på Auglendshøyden

År

Døgntrafikk på Auglendshøyden i snitt januar- mai

2010

59 200 biler

2011

62 400 biler

2012

63 100 biler

2013

64 800 biler

2014

66 000 biler

2015

64 100 biler

Forklaringen er dårlige tider i næringslivet

Det er liten grunn til å tro at trafikken på motorveien går ned fordi bilistene velger å kjøre alternative veier i Stavanger-området. Vegvesenet sine tall viser nedgang i trafikken både ved Hillevågstunellen på RV44 og på RV509 ved Sundekrossen, Madla og Bergelandstunellen.

Les også: Billig kollektivtransport til Forus-ansatte

Les også: – Stadig flere siddiser sykler til jobben

På disse målepunktene er nedgangen riktignok langt mindre enn på motorveien.

– Vi tror at nedgangen i hovedsak skyldes konjunkturnedgangen. Det har vist seg tidligere at trafikken stagnerer når det er nedgang i økonomien.

Ingve Undheim

Overingeniør Ingve Undheim i Statens vegvesen mener det i hovedsak er konjunkturnedgangen som er forklaringen på at det nå er færre biler på motorveien.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Statens vegvesen mener den viktigste forklaringen på reduserte trafikktall er lavere aktivitet i næringslivet i området. Noen færre folk skal til og fra jobber, spesielt på Forus, og noen av bedriftene har færre oppdrag enn de hadde tidligere.

Metningspunkt

Selv om konjunkturene varierer, og oljeprisen går opp og ned, tror Undheim at det er håp om å holde trafikken på motorveien på et lavere nivå. Han minner om at en døgntrafikk på 60-70 000 biler er et slags metningspunkt på en firefeltsvei.

– Målet om nullvekst i trafikken vil gi oss flere syklister, gående og kollektivpassasjerer, dette vil vedvare, sier Undheim.

Foreløpig er det ikke lett å forklare færre biler på motorveien med at flere sykler. Statens vegvesen har to målepunkter for syklister i det aktuelle området. Ved Vassbotnen på Forus passerte i snitt 290 syklister daglig i perioden januar-mai. Det er en liten økning fra 280 i den samme perioden i fjor.

Sykkelbro over E39

Sykkelbroen over E39 på Forus har ikke gitt noe stort oppsving i sykkelbruken i området.

Foto: Otto Voldsund / NRK

På det andre tellepunktet på Lura var utviklingen motsatt. Her gikk snittet på daglige syklister ned fra 190 til 170.

Planlegging på etterskudd

Det at trafikken nå stagnerer, og går ned på den mest belastede veien får ingen konsekvenser for planleggingen av veiutbyggingen i distriktet.

– Mye av planleggingen av veinettet er på etterskudd av trafikkveksten vi har hatt de siste tiårene. Planleggingen fortsetter som før med økt fokus på kollektivtrafikk, sykkel og gange, sier Undheim.

Prognosene for trafikkveksten i Rogaland i Nasjonal Transportplan viser en gradvis utflating fra 2014.

– Dette vil ikke vare

– Dette vil ikke vare. Husk at vi er en veldig konjunkturutsatt region. Vi har hatt en helt utrolig vekst nå i løpet av endel år. Nå bremser det litt opp, og så vil det øke på igjen når aktiviteten går opp.

Harald Minge

Lederen for Næringsforeningen i Stavanger advarer mot å tro at nedgangen i trafikken på motorveien vil vare.

Foto: NRK

Harald Minge, som er leder for Næriningsforeningen i Stavanger, er svært opptatt av infrastrukturen og trafikksituasjonen på Nord Jæren.

Minge mener at det som er typisk for motorveien mellom Stavanger og Sandnes er hvor lite som skal til for det gjør utslag.

– En slik endring som dette på 4,5 prosent, kan jo bety alt. Vi ser det for eksempel i høstferien. Det er nesten ingen som tar høstferie, men da og går trafikken dramatisk ned, sier Minge.

Næringsforeningen mener mener i likhet med vegvesenet at det må satses på sykkel, gange og kollektivtransport, men det må også bygges vei.

– Vi skal ha mye vei. Vei er jo miljøvennlig på sikt. Fremtidens biler vil gå på miljøvennlig drivstoff. Dette blir et tetthetsproblem, og ikke et miljøproblem fremover, mener Minge.