Mens politikerne snakker, vokser bilkøene

Målsettingen om nullvekst i biltrafikken på Nord-Jæren synes stadig vanskeligere å nå. På E39 på Forus kjørte det i gjennomsnitt nesten 1200 flere biler i døgnet i august i år enn i august i fjor.

E39 Stavanger

Biltrafikken på Nord-Jæren bare øker og øker, viser ferske tall fra Statens vegvesen.

Foto: Kirsti Wilhelmsen / NRK

Trass i en rekke tiltak og planer for å få flere til å sykle eller kjøre buss, øker biltrafikken på Nord-Jæren like raskt som før.

Det viser ferske målinger fra Statens vegvesen.

På E39 på Forus kjørte det for eksempel i gjennomsnitt nesten 1200 flere biler i døgnet i august i år enn i august i fjor.

Ingve Undheim

Overingeniør Ingve Undheim i Statens vegvesen.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

– Det er den vanlige trenden, sier overingeniør Ingve Undheim i Statens vegvesen.

En del av jobben hans er å følge med på trafikkutviklingen, og han lar seg ikke overraske over tallene.

– Økningen er normalt stor. Det er ingenting som skiller seg ut fra i fjor til i år, sier han.

Økning overalt

Og tallene viser økning i trafikken på nesten alle målepunktene vegvesenet har. (Se tabell nederst i artikkelen)

Unntaket er E39 på Auglendshøyden, der trafikken i august gikk ned med 576 biler i døgnet i år i forhold til i fjor. En grunn til det kan være stengingen av Byhaugtunnelen i sommer, men nedgangen blir oppveid og vel så det av økt trafikk på andre veier.

– Det viser at når trafikken går ned ett sted. så øker den andre steder, sier Undheim.

Flere sykler, men ikke mange nok

Trafikkøkningen skjer trass i at NRK nylig kunne fortelle at stadig flere siddiser har valgt å sykle til jobben. En uke i september passerte 64 prosent flere syklister målepunktet i Møllebukta sammenligna med samme uke i fjor.

Det er en bra utvikling, men den monner likevel lite. Ingve Undheim forteller at seks til sju prosent sykler til jobben på Nord-Jæren i dag.

– Vi må nok opp i det dobbelte for at det skal merkes på biltrafikken, sier han, men legger til at det kanskje ikke trengs fullt så mye, fordi bare et par prosent færre biler vil merkes i form av mindre køer.

– Må bli vanskeligere å parkere

Kollektivbru på Forus

Kollektivbrua på Forus slipper bussene fortere fram. Men foreløpig har det ikke ført til færre biler på E39.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

Men foreløpig handler det ikke om færre biler, men om å stagge veksten.

Regionen har en målsetting om nullvekst i biltrafikken i perioden 2013 til 2016. Det er en del av grunnlaget for belønningsavtalen med staten.

For å greie det må man fortsette å legge til rette for flere sykkelveier og bygge flere kollektivfelt., sier Undheim.

Men det må også sterkere lut til.

– Parkeringsrestriksjoner er et av de viktigste virkemidlene for å få ned biltrafikken, sier Undheim, med klar adresse til den pågående debatten om restriksjoner på Forus.

Eksempelet Madla

Men også bedre kollektivtilbud nytter, mener han, og viser til trafikktallene fra Madla.

I august 1999 kjørte det i gjennomsnitt 14.360 biler i døgnet forbi målepunktet der, mens tallet i 2013 bare var økt til 14.545. I august i år ble det et hopp oppover, men det skyldes trolig at bilistene valgte andre veier på grunn av at Byhaugtunnelen var stengt.

– Til Madla og Revheim har vi en av de viktigste bussrutene. Det viser at på de veiene vi har mest kollektivtrafikk, øker biltrafikken minst, sier Ingve Undheim.

Gjennomsnittlig biltrafikk pr. døgn

Strekning

August 2013

August 2014

Endring

E39 Folkvord
 

37728
 

38547
 

+ 819
 

E39 Bråstein
 

19529
 

20187
 

+ 658
 

E39 Forus

56912
 

58093
 

+ 1181
 

E39 Auglenshøyden

65054
 

64478
 

- 576
 

Rv 509 Madla

14545
 

15058
 

+ 513
 

Rv 509 Sundekrossen
 

14065
 

15007
 

+ 942
 

Rv 509 Sømmevågen
 

26905
 

27988
 

+ 1083
 

Fv 446 Tanke Svilandsgate
 

6425
 

8186
 

+ 1761
 

Fv 435 Bybrua sør
 

17924
 

16867
 

- 1057
 

Fv 427 Storhaugtunnelen
 

11916
 

12603
 

+ 687
 

Fv 509 Bergjelandstunnelen
 

20658
 

20587
 

- 71
 

Fv 44 Kleppetunnelen

14977

15466

+ 499

At trafikken i Tanke Svilandsgate i Stavanger har økt såpass kraftig som tabellen viser, forklarer Undheim med at denne veien ble en av de viktigste mens Byhaugtunellen var stengt i sommer.

Hvorfor trafikken over Bybrua har gått ned med over 1000 biler i august i år i forhold til i fjor, har han derimot ingen forklaring på. Kanskje leserne våre kan hjelpe til med å løse den gåten?