Hopp til innhold

Etter 12 år i midlertidige stillinger fikk Jonas endelig fast jobb: – Det er nesten uvirkelig

18 timer lange arbeidsdager var ikke et ukjent fenomen for Jonas Fossli Gjersø som midlertidig ansatt i høyere utdanning. Nå ber han regjeringen gjøre endringer.

Jonas Fossli Gjersø, førsteamanuensis i historie ved UiS.

MIDLERTIDIG LENGE: Jonas Fossli Gjersø er førsteamanuensis i historie ved UiS. Til sammen har han jobbet i midlertidige stillinger i akademia i tolv år.

Foto: Even Hye T. Barka / NRK

Etter tolv år som midlertidig ansatt ved universiteter i Norge og England har Jonas Fossli Gjersø nå fått fast jobb som førsteamanuensis i historie ved Universitetet i Stavanger.

Den lange tilværelsen som midlertidig ansatt har bydd på utfordringer, blant annet knyttet til å kjøpe bolig. I en periode pendlet han minst fire timer hver dag for å kunne eie selv,

Gjersø mener at man som midlertidig ansatt vil strekke seg langt for å blidgjøre studenter og kollegaer.

– Man jobber så hardt som man overhode kan. I år har det ikke vært sjeldent med 18 timer i døgnet, sier Gjersø og lister opp:

– Forberede og drive undervisning, veilede studenter og forske selv. Arbeidsmengden er veldig stor.

– Hvordan blir hverdagen da?

– Det blir mye som ikke går i hop, svarer småbarnsfaren og legger til at han og kona samarbeider godt.

Kona er doktorgradsstipendiat, og de avlaster hverandre så godt de kan.

Etterlyser systemendringer

Gjersø er ikke den eneste som har levd med midlertidige ansettelser i norsk akademia. 16 prosent av alle årsverk i undervisning- og forskerstillinger er midlertidige, viser tall fra Database for statistikk om høyere utdanning (DBH), som Forskerforbundet har sammenstilt.

Det er mer enn gjennomsnittet i Norge. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 8,3 prosent i alderen 15–74 år var midlertidig ansatte i andre kvartal av 2022.

Universitetet i Stavanger

FAST JOBB: Jonas Fossli Gjersø fikk til slutt fast jobb i Stavanger, etter tolv år i midlertidige stillinger innenfor akademia.

Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Nå ønsker Gjersø endringer.

– Man kan pålegge universitetene en mye høyere andel faste stillinger. Man skjuler seg bak finansieringsordningene. Mye av midlertidigheten trenger ikke å være midlertidig.

Finansieringsordningen Gjersø sikter til, innebærer at institusjonene søker Forskningsrådet om midlertidige midler til prosjekter.

– Da blir også stillingene som knyttet til prosjektene, midlertidige, sier Gjersø.

– Det er en samfunnsutfordring

Forskerforbundet er en fag- og interesseorganisasjon for ansatte innen høyere utdanning, forskning og kunnskapsformidling.

Leder Guro Elisabeth Lind er ikke begeistret over andelen midlertidig ansatte.

Guro Elisabeth Lind, leder Forskerforbundet

Guro Elisabeth Lind, leder i Forskerforbundet.

Foto: Erik Norrud/Forskerforbundet

– Det er vanskelig for den enkelte, som lever med stor usikkerhet, sier hun, og legger til:

– Det er også en samfunnsutfordring fordi det går ut over kvaliteten på forskning og undervisning og gjør forskeryrket mindre attraktivt.

Nå stiller Forskerforbundet krav til statsråd for forskning og høyere utdanning, Ola Borten Moe (Sp).

– Vi forventer at han bruker alt han har i verktøykassa for å sikre flere forskere fast jobb.

– Veldig viktig

Per Bonde Hansen forsker på arbeidsliv som en del av forskningsgruppen Arbeid, ledelse og mestring ved Oslo Met.

Han mener at tilgangen til fast arbeid tradisjonelt sett har vært en viktig verdi i Norge fordi den sikrer arbeidstakerne en stabil inntekt og gir arbeidsgiverne forutsigbarhet.

– Det har vært ansett som standardarbeidsforholdet. Det er normen og hovedregelen, sier Hansen.

Forsker ved OsloMet, Pål Bonde Hansen

FORSKER: Pål Bonde Hansen forsker på arbeidsliv ved Oslo Met. Han sier tilgangen til faste jobber tradisjonelt sett har vært viktig i Norge.

Foto: OsloMet

Hansen forteller at de faste arbeidsplassene har skapt sosialt og politisk fellesskap gjennom å etablere fagforeninger, som i hovedsak har bestått av faste ansatte.

Samtidig har midlertidig arbeidskraft vært viktig for partene i arbeidslivet

– Ser man på LO og NHO i tiden etter andre verdenskrig har vært enighet om at mange skal være fast ansatte, men også enighet og aksept for at ikke alle skal være det.

– Det har vært enighet om at det skal være en viss flyt i arbeidsmarkedet, mer i noen yrker enn andre. Samtidig er fast og midlertidig arbeid et konfliktfylt tema, noe en spesielt har sett etter 1980-årene, sier Hansen.

Endringsforslag på høring

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe er forelagt kritikken. Han har ikke anledning til å stille til intervju, og henviser til statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel.

Hoel sier regjeringen ønsker å gjøre noe med bruken av midlertidige ansettelser i sektoren.

– Vi vil at fast ansettelse skal være hovedregelen fordi det gir bedre vern, større trygghet og mer forutsigbarhet, sier Hoel.

Han mener institusjonene får problemer med å bygge opp gode forsknings- og utdanningsmiljøer hvis de har mange midlertidig ansatte.

Oddmund Løkensgard Hoel

FÅR STØTTE: Regjeringen vil også ha ned bruken av midlertidige ansettelser i universitets- og høyskolesektoren. Nå har de forslag ute på høring, forteller statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel (Sp).

Foto: HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE

Departementet jobber nå med anbefalinger fra et utvalg som ble satt ned i fjor. Blant forslagene til endringer (ekstern lenke) var det å i større grad følge reglene for resten av arbeidslivet.

Universitetene og høyskolene er også bedt om å jobbe for å redusere antallet midlertidige stillinger.

– Det er ikke gode nok grunner for at denne sektoren skal gi dårligere vilkår for sine ansatte enn ellers i arbeidslivet, sier Hoel.

Jonas Fossli Gjersø, UiS

PENDLET LANGT: Jonas Fossli Gjersø slet med å få boliglån da han jobbet i midlertidig stilling ved Universitetet i Oslo. Løsningen ble å kjøpe bolig på Tjøme, slik at han pendlet i til sammen fire timer hver dag.

Foto: Even Hye T. Barka / NRK

Jonas Fossli Gjersø er nå i gang med tilværelsen som fast ansatt. Det er han svært glad for.

– Det er nesten uvirkelig. Jeg er blitt vant til at alt er så midlertidig, og at jeg hele tiden må flytte og søke nye jobber. Det er veldig deilig å ha ro og tid til å kun fokusere på forskning og undervisning.