Én rigg på land hver måned

Nedgangen i oljebransjen gjør at stadig flere rigger står uten oppdrag. Konsekvensen er at hundrevis av oljearbeidere mister jobben. Og verre skal det bli, spår riggselskapet COSL.

COSL Pioneer

Statoil sa nylig opp kontrakten med oljeriggen COSL Pioneer. Konsekvensen var at et par hundre mann måtte gå.

Foto: Ole Jørgen Bratland/Statoil

Fride Solbakken

Fride Solbakken, daglig leder i Maritimt Forum i Stavanger.

Foto: Ingvald Nordmark / NRK

– Dette er veldig alvorlig. En rigg har kanskje 60 mann om bord, men den har også supplyskip og andre fartøy knyttet til seg, sier daglig leder i Maritimt Forum i Stavanger, Fride Solbakken.

Tusenvis av arbeidsplasser kan komme til å ryke på oljerigger i Nordsjøen de neste par årene. Det er nemlig krise i riggmarkedet. Nedgangen i oljebransjen og den lave oljeprisen gjør at oljeselskapene sier opp sine kontrakter med de flyttbare riggene. Dette er rigger som tar seg av selve boringen etter olje og gass.

– Det ser relativt dystert ut nå, med få muligheter framover, sier administrerende direktør i riggselskapet COSL Europe, Jørgen Arnesen.

Seks oljerigger på land

Jørgen Arnesen

Jørgen Arnesen er administrerende direktør for COSL Europe.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Til nå står seks av de trettiåtte riggene som operer i Nordsjøen uten oppdrag, men det blir verre, spår næringen selv.

– Slik vi ser det, vil det gå en rigg av kontrakt hver måned de neste halvannen årene, sier COSL-direktøren.

Men det har gått hardt utover det kinesiske riggselskapet allerede. COSL mistet kontrakten med Statoil på boreriggen COSL Pioneer for to måneder siden, og måtte si opp et par hundre mann.

– Akkurat nå håper vi at vi skal unngå flere kutt hos oss, sier Arnesen.

Hele den maritime næringen knyttet til oljevirksomheten på norsk sokkel blør på grunn av oljekrisen.

– Flere og flere rigger, og flere og flere skip står i opplag, så det er kritisk, sier Solbakken.

– Det er nå selskapene må satse

Hilde-Marit Rysst er leder for fagforeningen Safe

Hilde-Marit Rysst, leder i fagforeningen Safe.

Foto: Safe i Teekay

Leder i fagforbundet Safe, Hilde-Marit Rysst, frykter at næringen vil havne i samme situasjon som under nedgangen i 2003.

– Da forsvant all kompetansen – alle de flinke ansatte fant seg andre ting å gjøre, og man fikk en kjempeutfordring når det snudde.

For Rysst er sikker på at det kommer til å snu igjen, og mener derfor at oljeselskapene må slippe bremsen.

– Det er nå selskapene bør satse! Det er nå de får riggene til lavpris, og det er nå de har masse kompetent personell.

Oljearbeiderne som blir rammet av riggkrisen, er ikke ingeniører som relativt enkelt kan omstille seg.

– Borearbeiderne har ikke noe direkte alternativ på land. Det er stor forskjell på å være en offshore-elektriker og en vanlig, sier Rysst.

Skylder på de høye kostnadene

Bjørn Vidar Lerøen

Oljeanalytiker Bjørn Vidar Lerøen.

Foto: NRK

Oljeanalytiker Bjørn Vidar Lerøen er ikke overrasket over at oljekrisen nå for fullt slår inn over riggmarkedet. Han mener det er de høye kostnadene som har skylda for nedgangen.

– Vi har hatt en kostnadseksplosjon i oljenæringen så langt i dette århundret som har vært svimlende. Og alle i bransjen har et kollektivt ansvar for dette, sier Lerøen.