Hopp til innhold

Dette er valget i Haugesund

Dette er stridstemaene som politikerne i Haugesund er uenige om før kommunevalget mandag 14. september.

Valglogo

Bør hovedoppgaven for politikerne i Haugesund være å få økonomien raskt i balanse?

Haugesund kommune har i flere år hatt så stort underskudd på driften at de står på den såkalte Robek-lista over kommuner som blant annet må søke fylkesmannen om lov før de kan ta opp nye lån. Å rette opp underskuddet vil gi kommunen større handlefrihet, men også kunne ramme tjenestetilbudet til innbyggerne hardt.

Bør nye Karmsundgata bygges som fire felts veg?

Karmsundgata som går gjennom byen, er prega av lange bilkøer. Dagens flertall vil løse trafikkproblemene ved å bygge ny fire felts veg. Flere partier har varsla omkamp. De vil ha utreda alternativer som tar mer hensyn til gående og syklende, blant annet en løsning med kulvert. Motstanderne av fire felt i dagen mener dette vil dele byen i to, mens tilhengerne mener at kulvert blir teknisk vanskelig og vil trenge høye bompenger.

Bør Haugesund kommune prioritere boligbygging på Flotmyr nær sentrum?

Flotmyr er et sentrumsnært område egnet for tett boligbygging, mens Fagerheim ligger i utkanten av byen og passer til rekkehus eller eneboliger. Tilhengerne av Fagerheim vil hindre utflytting til nabokommunene ved å tilby eneboliger, mens de som vil bygge på Flotmyr, mener Haugesund har størst behov for bynære leiligheter.

Bør samarbeidet med private om utbygging av institusjoner fortsette?

Både nytt sykehjem og nye omsorgsboliger for eldre er nylig bygget i samarbeid med private investorer. Opposisjonen har vært imot, men dagens flertall ønsker å fortsette denne praksisen.

Bør det opprettes en bybåt mellom Haugesund sentrum og Torvastad?

Med båt vil det ta 10 minutter å reise mellom Haugesund sentrum og Torvastad. Tilhengerne mener en båtrute vil avlaste den svært trafikkbelasta Karmsundgata. Motargumenter er at båtdrift ikke er en kommunal oppgave, og at kommunen heller ikke har råd.

Bør Haugesund bli en del av en storkommune på Haugalandet?

Regjeringen har oppfordret kommunene til å danne seg allianser, og finne ut hvem som bør slå seg sammen. Noen mener hele Haugalandet som én kommune, med Haugesund, Karmøy, Bokn, Tysvær, Vindafjord og Utsira, er det beste.

Bør butikkene i Haugesund få holde åpent på søndager dersom Stortinget skulle gi anledning til det?

Regjeringen vil at butikker skal ha adgang til å holde søndagsåpent dersom kommunen tillater det. Lovendringen får trolig flertall på Stortinget. Det blir så opp til lokalpolitikerne å avgjøre om deres kommune skal ha søndagsåpent.