NRK Meny
Normal

– Veiplanene er en tragedie for Haugesund

Vegvesenet vil bygge firefelts vei og tofelts sykkelvei i Karmsundgata i Haugesund. Nabo frykter at trafikken bare vil øke med flere felt.

– Jeg tror dette er en tragedie for byen, for å bygge en firefelts vei gjennom byen vil bare skape enda større trafikk – det viser all erfaring, sier Tor Braut, som bor i Karmsundgata, og har trafikken som nærmeste nabo.

Hver dag går det 27.000 biler gjennom Karmsundgata. Ifølge Statens vegvesen prognoser vil det om 25 år passere 40.000 biler i døgnet i sørenden av Opel-bygget.

Egne sykkelfelt

I framtiden vil Statens vegvesen at innfartsåren til og fra Haugesund i nord og sør skal ha fire felt, egne sykkel og gangveier i begge retninger. Bak konklusjonen ligger fem delmål som blant annet tar hensyn til miljø, byutvikling, trafikksikkerhet.

– Alle er målene her er vanskelige å nå, i alle fall samtidig, men i vår utredning prøver vi å kombinere det beste med det beste, sier Ivar Thorkildsen, seksjonsleder i Statens vegvesen i Haugesund.

Vegvesenet innkalte i dag til pressekonferanse for å klargjøre og informere om hvorfor firefeltsvei er løsningen på trafikkproblemene i Haugesund.

– For få alternativer

Tor Braut har sammen med flere naboer levert inn en høringsuttalelse til Haugesund kommune.

– Utredningsgrunnlaget er for smalt. Å sende inn et program hvor det bare skal utredes firefelts vei, det synes jeg blir feil. En må tenke på flere kjøreretninger – både når det gjelder kulvert og omkjøringsvei, men det handler like mye om hvordan en skal få trafikken i Karmsundgata ned, sier han.

– Umulig med tunnel

For fire år siden inviterte Statens vegvesen til idedugnad om Karmsundgata. Både den gang og nå, er det mange som ønsker en lang tunnel under dagens Karmsundgate.

– Det er tilnærmet umulig å få til. En tunnel vil kreve toplanskryss under bakken og vi må separere tunnelløpene – en formidabel investering! Den er så stor at verken fylket eller stat vil si at det er samfunnsnyttig, sier Thorkildsen.